V předvečer letošních IWT ( International working test ) v Dánsku byl náš zástupce ČMKU pan Radim Kašpar pověřen spolu s Retriever Klubem CZ uspořádat IWT v roce 2015 v České republice.


Jsme potěšeni, že máme příležitost tyto vrcholné sportovní závody retrieverů pořádat.


Datum IWT bylo stanoveno na 4.- 5.7.2015. Závody budou probíhat v honitbě bažantnice na Konopišti. Moc děkujeme za vstřícnost všem, kdo se zatím podíleli na koordinaci základních podmínek pro uspořádání této vrcholové evropské soutěže. (ČMKU, ČMKJ, RK.CZ, RETRIEVER SPORT, LESY ČR). Čeká nás spousta práce, ale věříme, že IWT v ČR se stanou nezapomenutelnými v pozitivním smyslu pro všechny účastníky.