V nedávné době došlo ke změnám ve složení výboru klubu. Paní Ilona Bártová se rozhodla rezignovat na funkci hlavního poradce chovu, výbor jednomyslně zvolil novou poradkyní paní Ivetu Řezníčkovou. Pan Petr Bárta zase složil funkci matrikáře, které se laskavě ujal pan Michal Klasna. Oběma odcházejícím funkcionářům děkujeme za pečlivou a obětavou práci pro klub. Oba nově zvolení funkcionáři byli kooptováni výborem v souladu se stanovami do nejbližší členské schůze.