Letošní klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz je za námi, výsledky najdete v níže přiloženém souboru, na fotografiích se intenzivně pracuje. Titul BIS si letos odnesl pes plemene NSDTR Shaggy Toller's White Banjo Boy. Velký dík patří hlavním organizátorkám Ivě Rindošové a Janě Láskové za výborně připravenou akci, všem pomocníkům za jejich obětavou práci, rozhodčím za pečlivé posuzování, sponzorům za krásné ceny pro vítěze a vystavovatelům za vynikající atmosféru! Za rok nashledanou!

BIS KV Konopiště 2015