Prosíme všechny, kdo by chtěl v roce 2016 pořádat zkoušky se zadáváním titulu CACIT nebo CACT, aby své návrhy termínů a míst konání zkoušek zasílali na adresu: zkousky@rkcz.cz a to nejpozději do 15.8.2015 pro zkoušky s titulem CACIT a do 10.9.2015 pro zkoušky s titulem CACT. Při nedodržení daných termínů nebudou zkoušky schváleny.

V případě, že jste zkoušky pro klub ještě nepořádali a chtěli byste více informací, piště na adresu: zkousky@rkcz.cz.