Připomínáme všem členům RK CZ, že dle usnesení členské schůze ze dne 13.4. 2013 se v případě zahraničního krytí odpouštějí chovatelské poplatky. Je míněno pouze krytí mimo území ČR psem zahraniční krve. Důvodem odpouštění chovatelských poplatků je snaha klubu přispět těm chovatelům, kteří se snaží osvěžit krev českého chovu krytím v zahraničí, což je spojeno s nemalými náklady, nejen na cestu.