Výbor klubu srdečně zve všechny členy klubu na členskou schůzi, která se uskuteční v neděli dne 29.listopadu od 10.00 hodin. Program schůze naleznete níže.

Důležité upozornění: V souladu se stanovami a novým občanským zákoníkem je členská schůze usnášeníschopná pouze v případě, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů klubu. Pokud se nesejde potřebný počet členů, bude svolána náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná počtem přítomných členů. Vzhledem k obvyklým počtům členů na členských schůzích klubu lze předpokládat, že bude třeba svolat tuto náhradní schůzi, předběžně na neděli 6. prosince 2015.