Vážení členové RK CZ, vzhledem k tomu, že řádná členská schůze nebyla usnášeníschopná, neboť se dle očekávání nesešla nadpoloviční většina všech členů klubu, zveme Vás na Náhradní členskou schůzi, která se uskuteční v neděli 6. prosince v motelu Velký Rybník. Pozvánku naleznete níže. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná počtem přítomných členů.