Upozorňujeme všechny členy klubu, že členské příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do data prodloužené splatnosti t.j. do 31.3.2016

Po tomto datu budou všechna neuhrazená členství zrušena.

Podrobnosti k platbě:

č. účtu RK-CZ:    2900706251 
kód banky:    2010
variabilní symbol:    Vaše členské číslo 
specifický symbol:   102016
zpráva pro příjemce:   Vaše jméno

částka: 300,-