Připomínáme - dnes 4.4.2016 I.uzávěrka na Speciální a Klubovou výstavu, 
které se konají 4.-5.6.2016 na Konopišti.