Všechna členství, která neměla ke dni 6.4.2016 zaplacen členský přípěvek na rok 2016, byla zrušena.

Pokud se budete chtít stát znovu členy Retriever klubu CZ, budete muset postupovat jako nový člen.

Členské poplatky, které přijdou na účet po datu 6.4.2016, budou automaticky vráceny.