Klub má novou poradkyni pro plemeno NSDTR, paní Bc. Elišku Nekardovou, která se nadále bude starat o chovatelskou agendu tohoto plemene. Přejeme jí hodně sil a elánu! Paní Veronice Kianičkové patří velký dík a uznání za obětavou práci, kterou skoťáčkům věnovala.

Bc. Eliška Nekardová 

+420 723 691 670