Vstupní listy na KV Oslavany byly všem účastníkům rozeslány. POKUD JSTE VSTUPNÍ LIST NEDOSTALI, PROSÍME KONTAKTUJTE NEPRODLENĚ ORGANIZÁTORKU PANÍ LAHODOVOU!