Výbor RK CZ srdečně zve všechny členy klubu na volební členskou schůzi, pozvánku naleznete níže. Aby byla tato schůze usnášeníschopná, musela by se v souladu se stanovami a občanským zákoníkem sejít nadpoloviční většina všech členů klubu. V opačném případě bude svolána Náhradní členská schůze na neděli 27.listopadu. Počítejte tedy spíše s tímto termínem, místo a čas bude upřesněno. Náhradní členská schůze již je usnášeníschopná počtem přítomných členů. Jde o důležitou schůzi, budeme volit nového prezidenta a výbor, proto se těšíme na hojnou účast.