Vážení členové RK CZ, řádná členská schůze dne 6.listopadu 2016 nebyla dle očekávání usnášeníschopná, proto v souladu se stanovami svoláváme Náhradní volební členskou schůzi na neděli 27. listopadu 2016, která se uskuteční v hotelu Luna na Vysočině od 11.00 hodin (prezentace od 10.30). Mapku a popis cesty najdete zde: http://www.hotelluna.cz/kontakt/, prosíme věnujte pozornost upozornění na objížďku. Pozvánku na schůzi najdete níže.