O chovatelské záležitosti labradorů se bude s okamžitou platností 
starat slečna Lucie Pajerová, proto prosíme všechny chovatele LR, aby se 
obraceli již na ni. Kontakt: 
Lucie Pajerová 
U Tunelu 992, Havlíčkův Brod 580 01 
tel: +420 728 674 231, e-mail: LR@rkcz.cz 

Velmi si vážím důvěry, kterou ve mě výbor klubu při nabídce této funkce 
vložil. Bohužel jsem nucena se jí vzhledem k časovým možnostem vzdát. 
Přeji novému výboru, poradkyni i chovatelům mnoho štěstí a úspěchů nejen 
při chovu těchto úžasných plemen. Ať Vám Vaši psi dělají radost! 

Jana Orsavová