P o z v á n k a

 

 

na členskou schůzi Občanského sdružení Retriever klub CZ, která se bude konat dne  4.3. 2017 v 11,00 hodin v Vysokém Mýtě, restaurace Via Ironia.

 

 

Program:

 

1)      Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny

2)      Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3)      Schválení programu členské schůze

4)      Schválení změny názvu sdružení

5)      Schválení změny stanov

6)      Potvrzení členů kolektivního statutárního orgánu spolku a kontrolní komise spolku za

          účelem přeregistrace Občanského združení na Spolek

7)      Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků

8)      Úkoly - schválení nových členů

9)      Závěr