Soutěžní řád ČMKJ byl schválen s platností od 1. 6. 2014 a tudíž se podle něj posuzují již 3 sezóny soutěží pořádaných pro vyjmenovaná plemena. Na základě dosavadních zkušeností s uplatňováním nového Soutěžního řádu ČMKJ předložili Retriever Klub CZ o. s. a KCHLS o. s. tuto úpravu Soutěžních řádů ČMKJ pro plemena retrieverů. Úprava byla odsouhlasena ČMKJ a je platná pro všechny soutěže retrieverů se zadáváním čekatelství titulů od 1. 1. 2017.

 

Doplňky k jednotlivým disciplínám:

 

1) Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře – popis disciplíny shodný, změna v hodnocení:
- známka 2 - na donesený kus 8 minut na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 12 minut
- známka 1 – na donesený kus 10 minut na LZ, na ostatních zkouškách jeden kus do 12 minut
- známka 0 – pes do stanoveného limitu nepřinese žádný kus

 

2) Přinášení – do popisu disciplíny doplnit – vylučující chybou je když pes bere 2 kusy najednou (při disciplínách se dvěma aporty).

 

3) Přinášení kachny z hluboké vody – z popisu disciplíny vyplývá, že přinášení se hodnotí do známky za disciplínu a proto navrhujeme z tabulek vypustit samostatné hodnocení pomocnou známkou z přinášení (v tabulce ZV a PZ disciplína 5).

 

4) Dvojitý aport v terénu – z popisu disciplíny vypustit větu: Každý povel k usměrnění psa před vypuštěním snižuje známku.

 

5) Vlečka se srstnatou zvěří, vlečka s pernatou zvěří – do popisu obou disciplín doplnit větu: Pes může být nasazen na vlečku pouze 3x. Do hodnocení obou disciplín doplnit: známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu zvěř nepřinese ani po 3. nasazení na vlečku.

 

Doplněk do úvodní části:

 

6) Mezinárodní soutěž retrieverů – MSR - za větu: Soutěží se podle Soutěžního řádu pro KVZPR - doplnit větu: Vítěz posledního ročníku MSR se kvalifikuje přímo k účasti na dalším ročníku MSR, na kterém při prezenci předá putovní pohár pro vítěze MSR pořadatelům.