Klubový šampion krásy / Klubový šampion práce vstupuje v platnost od roku 2017