ZPRAVODAJ
Uzávěrka pro zasílání příspěvků do zpravodaje je 1.10.2017
Materiály zasíleje ve formátu Word,velikost písma 10,vzhled stránky A 5.
Fotografie v digitální podobě o rozměrech 2000x1500 pixelů(nestačí kvalita pro internet!)jako samostatný soubor- ne vložené do wordu.
U fotografiíí uvádějte autora a souhlas s publikováním snímku