Program schůze :

1. Zahájení, schválení programu schůze

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

4. Volba volební komise

5. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů členské schůze

6. Zpráva členů výboru o činnosti klubu roku 2017 (dle jednotlivých členů výboru – matrika, chovatelství, výcvik, klubové akce)

7. Zpráva Kontrolní komise

8. Zpráva Disciplinární komise 9. Zpráva o hospodaření klubu, projednání a schválení výsledků hospodaření klubu za rok 2016

10.Zpráva o hospodaření klubu, projednání a schválení výsledků hospodaření klubu za rok 2017

11. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018

12. Schválení podmínek chovu – sjednocení s KCHLS dle standardu FCI

13. Změny v matrice RK CZ v roce 2018 a podřízení se GDPR

14. Volby pro doplnění výboru RK.CZ – matrikář a člen disciplinární komise

15. Schválení čekatelů RK CZ

16. Diskuze

17. Usnesení

18. Ukončení schůze