členské příspěvky - 300 Kč 
č. účtu RK-CZ:    2900706251 
kód banky:    2010 
variabilní symbol:   Vaše členské číslo (nezapomeňte uvézt, jinak nelze spárovat s vaší čl.kartou)
specifický symbol:   102019
zpráva pro příjemce: Vaše jméno