V pátek dne 28.1. 2011 proběhl MFTR v jedné z nejlepších bažantnic v Evropě – na Konopišti. Lovil zde již František Ferdinand d’Este. Krásný slunečný mrazivý den umocnil sváteční atmosféru vrcholových zkoušek, která začala zahájením na terasách státního zámku Konopiště. Poté byli účastníci převezeni do honitby, kde střelci a personál lesního závodu Konopiště pro nás připravili bezkonkurenční podmínky Field trialu retrieverů. Honci naháněli bažanty na střelce, ti stáli na určených místech a za nimi řada našich zkoušených psů. Leče byly pozastavovány, aby vůdci mohli zvěř dohledat. Po dvou lečích postupovali do dalšího kola pouze úspěšné týmy vůdce a psa. Třetí leč naprosto stačila k tomu, aby výkony účastníků rozdělily výsledky tak, že žádný pes neměl stejný počet bodů.

Po obědě se jako bonus zúčastnili týmy psů i vůdců odpoledního honu a vyzkoušeli své síly jako běžní pomocníci - přinašeči lovců v bažantnici. Sbor rozhodčích využil čas ke zpracování výsledků. Všichni účastníci zakončili hon výřadem 225 kusů na Tužkově, odkud bylo krásně vidět na zámek. Poté se účastníci zkoušek přesunuli na vyhlášení výsledků a oficiální závěr do areálu státního zámku Konopiště a honosné zámecké restaurace. Bohaté ceny sponzorů byly již jen pomyslnou třešinkou na dortu.

Děkujeme za účast, organizaci, zajištění, pomoc a sponzoring panu Ing. Jankovskému, řediteli LZ LŘ Konopiště, paní Krejčové, ředitelce státního zámku Konopiště, 20 střelcům a 40 honcům, 5 pomocným vyháněcím psovodům, trubačce slečně Zuzaně Urii a dále všem zaměstnancům LZ, kteří nám s náročnými zkouškami pomáhali. Děkujeme za občerstvení a pouze pro nás otevřenou Zámeckou restauraci vedoucímu panu J. Vejnarovi. Děkujeme i přítomnému zástupci OMS Benešov, panu V. Poslušnému a v neposlední řadě za korektní práci rozhodčím.