Máte doma chovnou fenu, naprosto zdravou, se skvělou povahou a domníváte se, že její štěňata budou pro plemeno přínosem. Prvním krokem je volba vhodného psa. Doporučujeme volbu v každém případě konzultovat s poradcem chovu, protože se může stát, že zvolený vynikající plemeník se k vaší feně nehodí, třeba proto, že jeho linie je zatížena sklonem ke stejné dědičné vadě jako linie feny. (Žádný pes není dokonalý, žádná linie není bezvadná). Podmínky krytí je nutné předem dojednat s majitelem chovného psa.

Nyní je třeba vyžádat si u svého plemenného poradce potřebné tiskopisy. Jsou to 3 x Potvrzení o krytí feny, 1 x Hlášení vrhu štěňat a 1 x Přihláška k zápisu vrhu štěňat.

Jakmile začne fena hárat, je dobré upozornit majitele chovného psa. Vhodnou dobu ke krytí lze optimálně stanovit pomocí krevního testu stanovujícího výši hladiny progesteronu.

Ihned po krytí musí majitelé chovných jedinců vyplnit 3 x Potvrzení o krytí feny. Jednu kopii je nutné do osmi dnů zaslat poradci chovu pro plemeno, druhou si ponechá majitel chovného psa a třetí si chovatel prozatím uschová. (Bude dokladem pro Plemennou knihu, zasílá se po narození štěňat spolu s Přihláškou k zápisu vrhu štěňat). V případě zahraničního krytí si nezapomeňte vyžádat kopie všech dokumentů, týkajících se chovného psa (Průkaz původu, zdravotní výsledky, potvrzení o chovnosti, šampionáty, zkoušky,….). V případě domácího krytí by měl majitel psa sám nabídnout originály k nahlédnutí.

Pokud fena nezabřezla, je chovatel povinen oznámit tuto skutečnost poradci chovu pro plemeno, a to do deseti dnů od předpokládaného data narození štěňat.

Po narození štěňat musí chovatel vyplnit a do deseti dnů odeslat poradci chovu pro plemeno tiskopisy Hlášení vrhu štěňat, Přihlášku k zápisu vrhu štěňat a třetí kopii Potvrzení o krytí feny.  Poradce chovu ověří razítkem Přihlášku k zápisu vrhu štěňat a Potvrzení o krytí feny a odešle oba dokumenty obratem zpět chovateli.

Do 28 dnů od narození štěňat musí chovatel poslat na Plemennou knihu vyplněnou a orazítkovanou Přihlášku k zápisu vrhu štěňat spolu s orazítkovanou třetí kopií Potvrzení o krytí feny. Při prvním krytí je třeba přiložit i originál průkazu původu feny a kopii potvrzení o mezinárodním chránění názvu chovatelské stanice. Adresa:  Plemenná kniha ČMKJ, Lešanská 1176/2a,Praha 11, 14200. V případě zahraničního krytí zašle chovatel spolu s Přihláškou k zápisu vrhu štěňat i kopii průkazu původu krycího psa, včetně dokladů o jeho chovnosti,  DKK, DLK, případně další doklady o jeho zdravotním stavu.

Plemenná kniha vrátí majiteli feny Přihlášku k zápisu vrhu štěňat spolu s přidělenými tetovacími čísly. Po otetování nebo očipování štěňat mezi 6. až 7. týdnem věku, které potvrdí veterinární lékař do Přihlášky k zápisu vrhu štěňat, zasílá majitel feny přihlášku zpět na Plemennou knihu, která na základě potvrzení o tetování/čipování vystaví průkazy původu štěňat. V případě čipování se číslo čipu nalepí do příslušné kolonky.

Průkazy původu zašle plemenná kniha chovateli poštou na dobírku.

Shrnutí:

  1. Chovatelské tiskopisy 3 x Potvrzení o krytí feny, 1 x Hlášení vrhu štěňat, 1 x Přihláška k zápisu vrh štěňat vám zašle poradce chovu pro plemeno.
  2. Po nakrytí feny vyplnit 3 x Potvrzení o krytí feny, jednu kopii odeslat do osmi dnů poradci chovu.
  3. Po narození štěňat vyplnit Hlášení vrhu štěňat a Přihlášku k zápisu vrhu štěňat. Do deseti dnů odeslat  poradci chovu pro plemeno spolu s třetí kopií Potvrzení o krytí feny.
  4. Do 28 dnů od narození štěňat odeslat na Plemennou knihu orazítkovanou Přihlášku k zápisu vrhu štěňat a Potvrzení o krytí feny
  5. Mezi šestým a sedmým týdnem věku otetovat nebo očipovat štěňata, nechat toto potvrdit do Přihlášky k zápisu vrhu štěňat a odeslat ji zpět na Plemennou knihu.
  6. Průkazy původu štěňat pošle Plemenná kniha poštou na dobírku.