Plemeno Kohoutková výška Chrup, Zdravotní testy Výstavní ocenění (získané po roce věku psa) Výkon
druh zkoušky
Rtg  kyčlí a loktů
DKK + DLK
CCR
- pes
- fena

68, 5 cm
63,5 cm
ideální výška
smí chybět 2 zuby kromě řezáků a špičáků alespoň 2x velmi dobrý, z toho nejméně jedno ocenění na výstavě vyššího typu (národní, mezinárodní, klubová, speciální) ve věku nad 12 měsíců OVVR nebo jakákoliv klubová lovecká zkouška. DKK A/A až C/C
*
DLK pouze vyhodnotit, výsledek neovlivňuje chovnost
FCR
- pes
- fena

59 – 61 cm
56 – 59 cm
preferovaná výška
smí chybět 2 zuby kromě řezáků a špičáků
GR
- pes
- fena

56 – 61 cm
51 – 56 cm
smí chybět 2 zuby kromě řezáků a špičáků
CHBR
- pes
- fena

58 – 66 cm
53 – 61 cm
smí chybět 2 zuby kromě řezáků a špičáků
LR
- pes
- fena

56 – 57 cm
54 -  56 cm
ideální výška
smí chybět 2 zuby kromě řezáků a špičáků
NSDTR
- pes
- fena

48 – 51 cm
45 – 48 cm
+- 2,5 cm
smí chybět 2 zuby kromě řezáků a špičáků

genetický test na prcd-PRA a CEA

Poznámky:

- Skus musí být nůžkový. Zuby M3 (dolní čelist – třetí stolička) nejsou považovány za funkční zuby, proto se do celkového počtu nezapočítávají. U CHBR povolen i skus klešťový.

- V případě neplnochrupého jedince je možné krytí pouze ve spojení s plnochrupým.

- Za výstavu vyššího typu se považuje výstava klubová, speciální, národní a mezinárodní.

- Pokud je DKK A/C až C/C je možné krytí pouze ve spojení s DKK A/A až B/B.

 

Doporučené zdravotní testy u chovných jedinců:

Curly coated retriever

genetický test na cord1-PRA (alespoň jeden z rodičů by měl být testován jako cord 1-PRA clear/čistý)

genetický test na EIC (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako EIC  clear/čistý)

genetický test na GSDIIIa  (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako GSDIIIa clear/čistý)

 

Flat coated retriever

pravidelně jednou ročně oftalmologické (oční) vyšetření; zjišťuje výskyt očních defektů, vyšetřeni by měli být oba rodiče

goniskopické vyšetření (zjišťuje predispozici pro výskyt glaukomu, čili zeleného zákalu)

 

Chesapeaeke bay retriever

pravidelně jednou ročně oftalmologické (oční) vyšetření; zjišťuje se výskyt očních defektů, vyšetřeni by měli být oba rodiče, týká se i jedinců, kteří jsou geneticky prcd-PRA clear

genetický test na prcd – PRA (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako prcd – PRA clear/čistý

genetický test na EIC (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako EIC  clear/čistý)

genetický test na DM (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako DM clear/čistý)

 

Golden retriever

pravidelně jednou ročně oftalmologické (oční) vyšetření; zjišťuje se výskyt očních defektů, vyšetřeni by měli být oba rodiče, týká se i jedinců, kteří jsou geneticky prcd-PRA clear

genetický test na prcd-PRA

genetický test GR_PRA 1

genetický test na GR-PRA 2

genetický test na Ichthyosu - ICT

rentgenologické vyšetření na OCD ramene

 

 

Labrador retriever

pravidelně jednou ročně oftalmologické (oční) vyšetření (PRA/CAT/RD); zjišťuje se výskyt očních defektů, vyšetřeni by měli být oba rodiče, týká se i jedinců, kteří jsou geneticky prcd-PRA clear

genetický test na prcd – PRA (Progresivní atrofie sítnice) - aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako prcd – PRA clear/čistý

genetický test na EIC (Exercise induced collapse) - aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako EIC  clear/čistý

genetický test na HNPK  (Hereditary nasal parakeratosis) – aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako HNPK clear/čistý

genetický test na CNM (Centonukleární myopathie), totéž co HMLR (Hereditary myopathy of Labrador retrievers) - týká se zejména trialových linií, aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako CNM clear/čistý

genetický test na SD – 2 (Skeletal dwarfismus) – týká se zejména trialových linií

 

Nova scotia duck tolling retriever

pravidelně jednou ročně oftalmologické (oční) vyšetření (PRA/CAT/RD) ; zjišťuje se výskyt očních defektů, vyšetřeni by měli být oba rodiče, týká se i jedinců, kteří jsou geneticky prcd-PRA clear

povinně genetický test na prcd-PRA (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako prcd-PRA clear/čistý)

povinně genetický test na CEA (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako CEA clear/čistý)

U tollerů je vhodné dále testovat JADD (Juvenilní Addisonova choroba) a DM (Degenerativní myelopatie), dále se testuje Lokus D, tedy Dilute test na ředění barvy k vyloučení barvy srsti buff, tedy stříbrných toller, eventuelně se ještě testuje CLPS - rozštěp patra a syndaktylie, CP1 - jeden z rozštěpů patra a DE - degenerativní encefalopatie

 

Je naprosto zásadní používat genetické testy správně! Především je třeba si uvědomit, že přenašeč (carrier) je především zdravé zvíře a díky genetickým testům je možné tyto přenašeče využívat v chovu bez rizika narození postiženého štěněte. Vyřazování přenašečů naprosto zbytečně drasticky zmenšuje genofond plemene. Proto je důležité testovat nejen chovné psy, ale i feny a podle výsledků volit partnera, který bude co nejméně příbuzný, bude odpovídat typem a vhodně vyváží slabiny feny a nebude přenašečem téhož defektu jako fena. Není žádoucí využívat pouze psy čisté „na všechno“. Je třeba si uvědomit, že na mnoho jiných nemocí genetické testy nejsou a právě jejich výskyt může kvůli zmenšování genofondu v budoucnu dramaticky stoupnout.

Z chovu by naopak měla být vyřazena všechna zvířata, která nejsou zdravá, bez ohledu na chovné podmínky. Zdravé zvíře nejsou jen nulové kyčle a dva negativní genetické testy. Jde zejména o všechny defekty a onemocnění, na které genetické testy neexistují: epilepsie, srdeční vady, snížená činnost štítné žlázy, metabolická onemocnění, těžké alergie a kožní problémy, entropium, ektropium, OCD, oboustranná ruptura kolenních vazů, spondylóza, luxace patelly, atd.

Seznam laboratoří nabízejících genetické testy:

Optigen (USA),  http://www.optigen.com, testy na prcd_PRA, GR-PRA 1, GR-PRA 2, ICT, CEA, EIC, HNPK, SD-2

Genomia (CZ), http://www.genomia.cz, testy na CNM, DM, SD-2, prcd-PRA (testuje partnerská laboratoř), Ichthyóza, GR-PRA 1, GR-PRA 2 (testuje patrnerská laboratoř), barvy, ověření parentity

Laboklin/Labogen (DE, pobočka CZ), http://www.labogen.cz , sleva pro členy RK 20%, testy na EIC, DM, GSD IIIa, SD-2, CNM, prcd-PRA, HNPK, CEA, ichtyóza, GR-PRA 1

Slovgen (SK), http://www.slovgen.sk, CEA, CNM (HMLR), GR_PRA 1, GR-PRA 2, ICT A, prcd-PRA

Vemodia (CZ), https://www.vemodia.cz/, CNM, HNPK, EIC, SD-2, prcd-PRA, CEA, DM, CLPS, CP-1, ICT, GR-PRA 2

OFFA (USA), http://www.offa.org/dnatesting/jadd.html, test na Juvenilní Addisonovu chorobu

 

Zkratky:

PRA: Progresivní atrofie sítnice

prcd - PRA: Progressive rod cone degeneration – Progressive retinal atrophy

GR_PRA1, GR_PRA 2 : Progressive retinal atrophy u Golden retrieverů

CAT : katarakta neboli šedý zákal, také HC = hereditary cataract

RD: retinální dysplazie

CEA: colie eye anomaly

EIC: exercise induced collapse

CNM/HMLR: centronuclear myopathy, hereditary myopathy of Labrador retrievers (dva názvy téže nemoci)

GSDIIIa: Glycogen Storage Disease

DM: Degenerative Myelopathy

HNPK: Hereditary Nasal Parakeratosis

SD-2: Skeletal Dwarfismus

ICT : Ichthyosa

JADD : Juvenilní Addisonova choroba