Postup při uchovnění

Pokud chcete uchovnit psa či fenu prostřednictvím Retriever klubu CZ, je vhodné být členem tohoto klubu, neboť člen platí za uchovnění částku 100,- Kč na účet klubu 2900706251/2010. Při úhradě složenkou typu A na poště je adresa: Retriever klub CZ - Spolek, Nová 1268/10, 664 34 Kuřim. Pro nečleny platí stejné podmínky + poplatek 3000,- Kč.

Přihlásit do klubu se můžete buď vyplněním online přihlášky(http://www.retriever-klub.cz/clenska-prihlaska/)

Po splnění všech chovných podmínek zašlete všechny níže uvedené potřebné doklady doporučeným dopisem na adresu příslušného Plemenného poradce chovu, který provede registraci chovnosti a zaznamená ji do průkazu původu. Uchovnit lze jedince starší 18 měsíců.

Doklady k uchovnění:

  1. Originál průkazu původu psa a jeho kopie
  2. Originály výstavních posudků a jejich kopie (stačí dva) *
  3. Originál a kopie tabulky ze svodu loveckých psů, pokud jste jej absolvovali
  4. Originál a kopie soudcovské tabulky ze zkoušek**
  5. Kopie výsledku vyšetření dysplazie***
  6. Kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku
  7. Dvě fotografie psa či feny (hlava a výstavní postoj), nejlépe na CD či DVD
  8. U plemene NSDTR výsledek genetického testu na prcd-PRA a CEA.****
  9. Kopie dokladu o zaplacení poplatku za uchovnění.

 

Všechny kopie dokladů se zakládají, originály se vrací majiteli doporučenou poštou. Po provedené klubové registraci chovnosti Hlavním poradcem chovu provede záznam chovnosti rovněž Plemenná kniha ČMKJ, kam je potřeba zaslat originál průkazu původu, a to u psů ihned po registraci klubem, u fen stačí spolu s podáním přihlášky k zápisu vrhu štěňat.

*Pro zařazení do chovu jsou platné výstavní posudky získané po roce stáří psa. Jedna výstava musí být vyššího typu, tedy mezinárodní, národní, speciální nebo klubová. Alespoň na jednom z výstavních posudků musí být uvedena výška psa a kontrola chrupu a skusu, nemáte-li posudek z jarního svodu loveckých psů, kde jsou tyto údaje vždy součástí posudku. Možné je i individuální posouzení skusu, chrupu a změření výšky exteriérovým rozhodčím za přítomnosti člena výboru RK CZ.

**Jednou z podmínek chovnosti je absolvování zkoušek, a to buď OVVR nebo lovecké zkoušky, na které je přezkušován aport. OVVR (Ověření vrozených vlastností retrieverů) pořádá Retriever klub a KCHLS (Klub chovatelů loveckých slídičů) a pes se jich může zúčastnit po dosažení 6 měsíců věku.

***Rtg kyčelních a loketních kloubů se provádí nejdříve ve stáří jednoho roku a musí být vyhodnocen jedním z níže uvedených smluvních posuzovatelů RK CZ. Nejprve si na webových stránkách klubu vyplníte formuláře pro vyhodnocení DKK a DLK (jméno psa, identifikační údaje, rodiče, chovatel, majitel,…) a oba dvakrát vytisknete. Nemáte-li přístup k internetu, požádejte o zaslání formuláře sekretáře klubu. Klubový certifikát je přílohou Potvrzení o vyšetření kyčlí a loktů Komory veterinárních lékařů ČR. Pořizovatelem snímku může být buď Váš veterinář, nebo se můžete objednat přímo u jednoho z posuzovatelů. Pořizovatel snímku potvrdí kontrolu totožnosti psa a do originálu průkazu původu zapíše provedení snímkování. Rtg snímky spolu se všemi formuláři ( 2xKlubový certifikát DKK, 2x Klubový certifikát DLK, Formuláře komory veterinárních lékařů) poté zašle na adresu Vámi zvoleného posuzovatele. Výsledek obdržíte od posuzovatele formou Certifikátu komory veterinárních lékařů a Klubového certifikátu. Upozorňujeme, že dle nařízení Komory veterinárních lékařů lze snímkovat kyčelní klouby s následným vyhodnocením snímku po roce věku psa pouze jedenkrát.

Formuláře (klubové certifikáty) na vyhodnocení DKK, DLK ke stažení zde:

 

Doporučujeme ověřit si předem cenu za zhotovení snímku, na různých pracovištích se může lišit až několikanásobně v závislosti na vybavení, komfortu a cenové politice kliniky.

Nezapomeňte si předem vytisknout klubové certifikáty a vyplnit identifikační údaje psa i jména obou rodičů! Formulář Komory veterinárních lékařů vám vydá a vyplní zhotovitel snímku.


Seznam smluvních posuzovatelů DKK a DLK pro RK CZ:

MVDr. Milan Decker

DKK + DLK 800,- Kč (Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku, poštovné cca 80,- Kč)

Krchleby 44

345 61, Staňkov

Tel: 379 492 722, 728 665 140, E-mail:  veterina@decker.cz , www.decker.cz

 

MVDr. Milan Snášil

DKK 400,- Kč, DLK 400,- Kč  (Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)

Veterinární klinika pro psy a kočky

Podveská 20

624 00, Brno - Komín

Tel.: 549 251 419, +420 605 813 955,  E-mail: snasil@seznam.cz , www.snasil.cz

 

MVDr. Vilma Hypská

DKK 400,-Kč, DLK 350,-Kč (Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)

Veterinární centrum VIVA

Medkova 1723/6

500 02, Hradec Králové

Tel:  495 532 233 nebo 777 553 220, E-mail: info@vivavet.cz, resp. veterinahk@volny.cz

 

MVDr. Marek Pepřík

DKK  450,-Kč , DKK a DKL  750,- Kč, neplatit předem, výsledek zaslán na dobírku + poštovné

Veterina za Knihovnou

Nádražní okruh 35

746 01 Opava

Tel: 553 622 314

E-mail: mpeprik@seznam.cz

Web: http://www.veterina-zaknihovnou.cz/

 

 

****Testy na prcd-PRA a CEA s mezinárodně uznávaným certifikátem provádí americká laboratoř OptiGen, pro potřeby uchovnění plemene NSDTR bude uznávána i varianta bez certifikátu, testy provádí několik laboratoří, jejich seznam najdete ZDE .