Pokud máte uchovněného psa/fenu pod jedním klubem, ale rádi by jste chovali pod tím druhým, je to možné a nijak složité. Musíte pro to udělat následující:

1. Pošlete klubu, u kterého je pes uchovněný oznámení, že k určitému datu převádíte psa/fenu k jinému klubu. Není třeba o převod žádat a čekat na souhlas, jde pouze o oznámení vašeho rozhodnutí.
2. Dále je třeba kontaktovat klub, do kterého chcete psa převést a požádat o převod chovného jedince. K žádosti je potřeba přiložit kopii výše uvedeného oznámení o převodu a kopii průkazu původu s vyznačenou chovností. Oba dokumenty je třeba zaslat poradci chovu pro příslušné plemeno a sekretáři klubu.
3. Poradce chovu na základě uvedených dokumentů zařadí psa do seznamu chovných psů.

  • Majitel více chovných psů JEDNOHO PLEMENE může převést pouze všechny psy najednou, není možné mít některé psy majitele v seznamu chovných psů jednoho klubu, a jiné psy v seznamu chovných psů jiného klubu.
  • Převod chovného psa do konkrétního chovatelského klubu je možný pouze jednou.