Autoři fotografií M. Šírová, J. Mach, Ing. J. Horyna - Děkujeme