Wolfgang Harrer (AT)
Martin Rytíř (CZ)
Psi jsou součástí mého života téměř odjakživa. Rodiče měli dva jezevčíky a můj první pes byl bígl, který mě opravdu naučil, co znamená být důsledný! Naneštěstí ho srazilo auto, proto jsme si za pár měsíců v roce 1999 pořídili prvního labradora Archieho. Měl být jen domácím mazlíčkem pro mé děti, přítelkyni a pro mě. Ale pak mi jeho chovatelka ukázala, co všechno retrieveři dokáží, a já byl od prvního okamžiku fascinován prací s dummy. S Archiem jsme dosáhli pár pěkných výsledků např. : šesti vítězství v „Otevřené třídě“ (Open Class) na Working testech, získali jsme mnoho „Voleb rozhodčích“ i dobré výsledky na IWT v Německu a Dánsku. V současné době mám pětiletého psa na úrovni „Otevřené třídy“ od české chovatelky Michaely Tomcové, která si z mého odchovu vzala před časem fenu. Rozhodčím Working testů jsem už 10 let a trenérem psů ještě déle.
Těším se na Working testy na Konopišti a soutěžícím přeji hodně štěstí a spoustu zábavy!
Psi mě doprovází už od dětství. Retrieverům se věnuji bezmála už 13 let, kdy jsem si pořídil prvního labradorského retrievera - fenku Hany Regent Plus. S Hany, i když pochází z výstavní linie, jsem se zúčastnil jak WT, tak i loveckých zkoušek. Vyhráli jsme první WT v ČR. 3krát zvítězili ve WT - L, stala se vítězem WT - M, mistrem ČR 2007 a vítězem WT tour 2007. Lovecké zkoušky PZ, SZVP, NFTR, MFTR, ZPR složila všechny v první ceně.
Nový přírůstek jsem si pořídil před 5 lety, fenku Justurna Blackthorn "Birdy". Pochází z pracovní linie z Maďarska, v roce 2011 na svých prvních WT ve třídě E zvítězila a obdržela volbu rozhodčích, v roce 2012 ve třídě L obsadila 3. místo, v roce 2013 vyhrála třídu M s plným počtem bodů.
WT jsem poprvé posuzoval v roce 2006 v Českých Budějovicích.
I was involved with dogs nearly my whole live. My parents had two dachshounds and my first own dog was a beagle, who tought me, what it means to be consequent! Unfortunatly the beagle was hit by a car and so, after some months in the year 1999, the first labrador, Archie, came to my home. He was bought as a family dog for my kids, my girlfriend and me. But then the breeder showed me, what Retrievers are able to do and I was fascinated by dummywork from the first moment on. Archie and I had some very nice results, like six first places in Open workingtests, a lot of judges choices and also good results in two IWTs in Germany and Denmark. Actually I have a five year old dog from a czech breeder, Michaela Tomcova, who bought one of the bitches of my litter, which I had some years ago. We actually are in open class. Since ten years I´m a workingtest judge and some times longer a dog trainer.
I´m looking forward to the test in Czech and I wish good luck and a lot of fun to all competitors.
Dogs have been part of my life since my childhood. I have been working with the labrador retrievers for almost 13 years since I got my first labrador bitch Hany Regent Plus. With Hany, even though she is show bred, I participated both in WT and hunting tests. We won the first WT in the Czech Republic, 3 times first place in WT – Beginners, once first place in WT – Intermediate, we were Champions of the Czech Republic 2007 and winners of the WT tour ČR 2007. She passed Hunting tests (PZ, SZVP, NFTR, MFTR, ZPR) in first prize as well.
I got a puppy 5 years ago – a bitch Justurna Blackthorn „Birdy“. She is working line bred from Hungary. In 2011 she won Puppy class in her first WT and received also the Judges' Choice, in 2012 she was third in WT Beginners class and in 2013 she won Intermediate class with flawless score (80 out of 80 points).
I judged WT in České Budějovice for the first time in 2006.

Sponzoři akce
>> English version of application <<
>> Česká verze přihlášky <<


Místo konání akce