Děkujeme sponzorům krmivu Candy K9, kteří věnovali pěkné ceny pro
všechny účastníky WT a větší ceny pro vítěze tříd, časopisu Psí kusy,
který vítězům věnoval předplatné, firmě Bracco, s.r.o. za Working
dummy na cvičení a paní Kateřině Faltusové za věcné ceny.
Poděkování patří také házečům a všem, kteří se na organizaci podíleli.