V sobotu 1.10. 2011 se konají poprvé v Praze slavnosti, které pořádá Řád svatého Huberta každoročně první sobotu v říjnu. Poprvé se slavnost koná jinde než na Kuksu, poprvé je v široké spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a poprvé bude slavnost zahájena v Chrámu svatého Víta, symbolu české státnosti, Svatohubertskou mší svatou, kterou bude v přímém přenosu přenášet ČT2 od 10.00 hodin.
Prezentace kynologie a našich psů bude v zahradách Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Pod Petřínem ve Vlašské ulici od 10 hodin po celý sobotní den.

Žádáme všechny naše členy, kteří jsou ochotni reprezentovat náš klub a plemena retrieverů na Svatohubertských slavnostech, aby se přihlásili prezidentce klubu, paní Evě Černé, nejpozději do 29. 9. 2011. (tel. 775 11 88 11, mail: prezident@rkcz.cz)

Přikládáme program Svatohubertských slavností. Příjezd autem je Vlašskou ulicí na parkoviště Nemocnice pod Petřínem.

děkuji
Eva Černá