Tradiční Field trial, který pořádá Retriever klub CZ za podpory Lesního závodu Konopiště. Tento Field trial probíhá plouženou lečí (walk-up) z Václavic směrem k bažantnici

Sponzoři: