Akce je plná, již není možné se hlásit!!!


Regionální středisko Olomouc zve na víkendový výcvikový pobyt, který se uskuteční v rekreačním areálu hotel Střelnice v Lošticích ve dnech 17-19.5.2013.
Určeno pro plemeno Nova Scotia Duck Tolling Retriever, pro úplné začátečníky i zkušené vůdce.

Termín a nástup zájemců bude v pátek 17. 5. 2013 od 16.00 -19.00h nebo 18. 5. 2013 do 9.00h. Ubytování v dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích vždy s vlastním sociálním zařízením. Podrobnosti o ubytování a stravování na http://www.hotel-strelnice.cz/ubytovani.php

Ubytování a stravu si platí každý účastník sám. (Vložné činí 400,- Kč na osobu – děti do 10 ti let vložné neplatí. Vložné je třeba zaplatit do 31. 1. 2013 a do tohoto data zaslat i přihlášku na e-mail info@toller.cz)

V DOBĚ KRATŠÍ NEŽ 1 MĚSÍC  PŘED ZAČÁTKEM POBYTU, JE PŘI NEZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍKA ČÁSTKA NEVRATNÁ!!!

Program:

-          příprava na OVVR

-          příprava na vyšší lovecké zkoušky

-          základní poslušnost

-          nácvik předvedení psa na výstavě

-          odborná přednáška na téma Steroidní responzivní autoimunitní meningitida

-          standard Tollera, zdraví a základy chovu

(změna programu z objektivních důvodů vyhrazena)

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 31. 1. 2013 NEBO PŘI NAPLNĚNÍ KAPACITY!

VEŠKERÉ INFORMACE NA tel. : 608 747 652, 733 690 477  Přihlášky zasílejte na e-mail: info@toller.cz

Vložné zasílejte na účet: 418146023/0800


UPOZORNĚNÍ:


Pes musí mít při nástupu na pobyt platný očkovací průkaz s potvrzeným očkováním na vzteklinu a infekční choroby (ne starší 1roku a ne mladší 1měsíce)
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa!
Děti mladší 15 let se mohou tábora zúčastnit jen s osobou starší 18 let !

VEZMĚTE S SEBOU STARŠÍ DEKY NEBO POVLEČENÍ JAKO PŘEHOZ PŘES POSTELE,  kvůli znečištění od pejsků v případě špatného počasí

Každý účastník akce zodpovídá v plné výši za škody způsobené svým psem, je povinen uklízet výkaly svého psa v areálu i okolí hotelu, zodpovídá za to, že jeho pes nebude rušit ostatní déletrvajícím štěkotem nebo vytím v denních i nočních hodinách.

Nezapomeňte si vzít s sebou: pevný obojek, přepínací vodítko, klasické vodítko (kdo má tak i postroj, náhubek, stopovací vodítko či barvářskou šňůru), aport (dummy, činku), odměny pro psa.

Odkaz na rekreační středisko : http://www.hotel-strelnice.cz/