10:00  Richard L Edwars – „Historie plemene Labrador Retriever a hlavní směry vývoje“

Představení pana Edwardse

10:00  Dyane Baldwin – „Chesapeake Bay Retriever – jeho historie a vývoj standardu“

Představení paní Baldwin

Semináře budou probíhat paralelně v hotelu Benica v Benešově  – v případě menšího počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje právo na změnu programu

 

Cena za seminář pro členy Retriever klubu CZ                       400 Kč

 

Cena za seminář pro nečleny Retriever klubu CZ                   500 Kč

 

Mládež do 18ti let, senioři od 65ti let                                   250 Kč

 

 

Přihlášení je možné zároveň s podáním přihlášky psa, pokud nebudete vystavovat nebo se budete chtít přihlásit dodatečně, prosíme o zaslání přihlášky se jménem a druh semináře na e-mail clubshowrk@gmail.com, abychom zajistili dostatečnou kapacitu místnosti.

 

 

Trvání semináře – předpoklad 3 hodiny, překlad bude zajištěn