Členem klubu se může stát každá fyzická i právnická osoba, členství zahraničních zájemců je též možné. Přihlášku do klubu lze vyplnit on-line ZDE Členské příspěvky se platí na kalendářní rok, pro nové členy ve výši 350,- Kč, dále potom 300,- Kč (50,- Kč je registrační poplatek ).  Pro zahraniční zájemce o členství je vstupní poplatek i  členský příspěvek ve stejné výši. Tuto částku je třeba odeslat na klubový účet (tedy ne na adresu matrikáře!), potřebné údaje pro platbu jsou na stránce klubové poplatky. Jako variabilní symbol napište 0000.
Po zaregistrování matrikou obdržíte e-mailem výzvu a návod k aktivaci Vašeho osobního účtu v Retriever klubu CZ. Po přihlášení můžete, v souladu s GDPR, sledovat, osobní data, které o Vás Retriever klub eviduje a TÉŽ SI STÁHNOUT ČLENSKOU PRŮKAZKU V PDF (papírové průkazky již nejsou zasílány)

Tím se stáváte čekatelem, který má všechna práva člena, kromě práva hlasovat na členské schůzi. Toto právo získáte až po schválení Vašeho členství členskou schůzí. Členské číslo budete nadále užívat jako variabilní symbol pro identifikaci veškerých Vašich plateb na účet klubu. 
V případě jakýchkoliv potíží či nejasností se obraťte na matrikáře klubu.- online přihláška do klubu


Další informace týkající se členství:
- přihlásit se za člena klubu je možné kdykoliv během roku, platba je však platná jen na daný kalendářní rok (tj. rok, v kterém je platba připsaná na klubový účet),
- roční členské poplatky (pokračování členství) je nutné uhradit nejpozději do 31. 3., pokud tak neučiníte, vaše členství v Retriever klubu zaniká,
- při zániku členství jsou z databáze klubu vymazány informace vztahující se k vašemu členství,
- pokud se opětovně chcete stát členem klubu (nebo jste neprovedli úhradu členského poplatku do konce března) je nutné opakovat celý proces přihlášení - uhradit poplatek ve výši 350Kč, poslat přihlášku (nejlépe elektronicky), stát se čekatelem a po schválení členskou schůzí členem klubu,
- výhody člena klubu jsou vázány na majitele psa/feny, ne na vůdce, tj. pokud není majitel psa/feny čekatelem/členem RK CZ, není možné uplatnit snížené členské poplatky za akce pořádané klubem (členství vůdce nemá na výši poplatků vliv)