Od roku 2018 se platby za cokoliv nebudou převádět. Platby se budou vracet pokud na toto bude nárok. V případě vrácení platby žádejte o vrácení písemně na mail ekonoma -  ekonom@rkcz.cz.
Žádost bude obsahovat: datum a druh akce, jméno a přijmení žadatele, jméno a ch.s. psa, číslo účtu kam patbu poukázat a kopii dokladu o zaplacení.

 

Retriever klub CZ - Spolek pro potřeby svých členů zřídil tyto bankovní účty vedené u Fio banky:

  • hlavní klubový korunový účet 2900706251/2010 (pro platby za zkoušky, chov, členské příspěvky apod.)
  • korunový účet 2100706253/2010 (pro klubové výstavy)
  • eurový účet 2400706255/2010 (pro zahraniční členy a účastníky klubových akcí)
  • librový účet 2000706256/2010 (pro zahraniční členy a účastníky klubových akcí).

Pro průhlednost účetnictví silně upřednostňujeme platby členů klubu bezhotovostně či přímým vkladem na účet RK-CZ nebo poštovní poukázkou typu A.
Vždy prosím poukazujte patřičné platby přímo na účty klubu, NIKOLIV NA ADRESU organizátora akce, poradce chovu, pořadatele zkoušek apod. a to VŽDY s uvedením správných VS, SS, zprávy pro příjemce a jména plátce, a to následujícím způsobem:


1. pro platby v Kč za zkoušky, chov, členské příspěvky apod.
č. účtu RK-CZ:    2900706251
kód banky:    2010
variabilní symbol:    Vaše členské číslo (novým členům 
bude číslo zasláno e-mailem po vyplnění přihlášky do Retreiver klubu)/ 
nečleni 0000
specifický symbol:    údaj náležející k důvodu platby (viz tabulka níže)
zpráva pro příjemce:    účel platby a Vaše jméno

Specifické symboly pro jednotlivé zkoušky jsou uváděny v propozicích konkrétních zkoušek (viz také tabulka níže).
Tedy například pro platbu členských příspěvků za rok 2019 takto:
č. účtu RK-CZ: 2900706251
kód banky: 2010
variabilní symbol: Vaše členské číslo /čekatelé 0000/
specifický symbol: 102019 
Zpráva pro příjemce: „CP Vaše příjmení“ resp. „NOVY CLEN Vaše příjmení“
Dle Stanov RK-CZ, je nutné Váš členský příspěvek uhradit nejpozději do 31.3., jinak členství v klubu zaniká!

2. pro platby za klubové výstavy (platby v Kč)

Poplatek za klubovou/klubovou oblastní/speciální výstavu NEPOSÍLEJTE na účet Retriever klubu CZ, ale na účet uvedený v propozicích výstavy, na kterou se hlásíte.

Účty se u jednotlivých výstav liší. Více na webových stránkách www.vystava-retrieveru.cz nebo v propozicích výstavy.


3. Bankovní informace pro platby ze zahraničí -  v EUR:
IBAN: CZ 2120 1000 0000 2400 7062 55
SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX
Název účtu příjemce: Retriever klub CZ - Spolek
Adresa příjemce: Nová 1268/10, 664 34 Kuřim
Název banky příjemce: Fio banka, a.s.
Adresa banky příjemce: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Bankovní výlohy: SHA


4. Bankovní informace pro platby ze zahraničí -  v GBP:
IBAN: CZ 1220 1000 0000 2000 7062 56
SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX
Název účtu příjemce: Retriever klub CZ - Spolek
Adresa příjemce: Nová 1268/10, 664 34 Kuřim
Název banky příjemce: Fio banka, a.s.
Adresa banky příjemce: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Bankovní výlohy: OUR


Akce (zkoušky, členské platby, chov) pro rok 2019

č. účtu RK CZ 2900706251
kód banky 2010
variabilní symbol Vaše členské číslo/ nečlen 0000
specifický symbol údaj náležející k důvodu platby (níže)
zpráva pro příjemce účel platby a Vaše jméno

Specifický symbol:

Členské příspěvky 102019
Poradci chovu (ch. poplatky, krytí apod.) 202019
OVVR 40 + datum OVVR 2019
Lovecké zkoušky a WT 50 + datum zkoušky 2019
Poplatky za inzerci 702019
Sponzoring 80 + datum sponzorované akce a rok
Ostatní 902019

Poznámka: Pro akce s identifikací 40, 50 a 80 prosíme dodržujte tvar data ve formátu YYYYMMDD (specifický symbol např. pro OVVR konané 6.8.2015 tedy správně vypadá 4006082015).
Klub disponuje pouze výše uvedenými účty. Platby na jakýkoli jiný účet způsobí vrácení Vámi poukazované částky (nebo dokonce připsání jinému majiteli účtu než RK-CZ) a nelze je tudíž zúčtovávat! Prosíme, neposílejte souhrnné platby pro více účelů v jedné částce. Bez dodržení uvedeného systému a také při jednorázovém uhrazení souhrnné částky, zahrnující více rozdílných plateb, nelze zajistit správné zařazení Vámi poukázaných plateb.


Výše poplatků

Členský příspěvek 300,- Kč
Členský příspěvek zahraničního člena 300,- Kč / 12,- €
Členský příspěvek - nový člen 350,- Kč
Členský příspěvek - nový zahraniční člen 350,- Kč / 14,- €
Členský příspěvek, uhrazený po 31.3. (pouze noví členové!) 350,- Kč
Chovatelský poplatek - uchovnění 100,- Kč
   
   

 

Klubové zkoušky člen/nečlen
OVVR, ZV, WT 500,-/700,- Kč
PZ, SZVP 700,-/900,- Kč **)
LZ 1000,-/1200,- Kč **)
ZPR, VZPR, NFTR, SZR 1500,-/1800,- Kč **)
MFTR 2500,-/2500,- Kč **)
Mezinárodní soutěž retrívrů 1500,- Kč

 **) Na jednodenních loveckých zkouškách bude vybírán poplatek 100 Kč za střelce a 200 Kč za zvěř a honitbu, na ZPR a VZPR 100 Kč za střelce, 200 Kč každý den za honitbu a zvěř (celkem tedy 500,- Kč)