Nový předseda DK

Dne 11.5.2019 se Disciplinární komise ve složení MUDr. D. Slabá a R. Stegurová dohodla na ko-optaci nového člena DK a podala návrh výboru k elektronickému hlasování a následnému schválení výborem RK CZ, ke kterému došlo prostřednictvím výborové schůze dne 12.6.2018.
Novým členem DK je Martin Ventluka, chovatel plemene GR a aktivní vůdce jak na poli pracovním tak výstavním. 
Následně byl Martin zvolen za předsedu DK v poměru hlasů: 2 pro, 1 se zdržel. 

Dovolte, abychom Martinovi společně pogratulovali a popřáli mu mnoho klidných dnů a pokud možno co nejmíň kauz k řešení v zastupování DK. 

Současně dovolte, abychom vás informovali, že DK zaznamenala řešení případu paní M. PLAYMODEL. Dočekalové na předsednictvu ČMKU, prostřednictvím přečtení zápisu z dotčené schůze a celou věcí se zabývá v zákonných a stanovami klubu upravených lhůtách. 

Publikováno: 18. 7. 2019
Poslední úprava: 18. 7. 2019 17:08:50