KZVP (CACT) Podbrdský pohár, Hrádek u Rokycan

Organizátor: Mgr. Petra Bednářová e-mail: bednarova.p@email.cz, tel.č. 775 786 000

specifický symbol 5031052020