KZVP (CACT) Olomouc

Organizátor : Mgr. Soňa Sehnalíková e-mail: kel.poklad@seznam.cz, tel.č. 777 006 509