Novinky

Ikona novinky

Klubový šampion práce

Na zkouškách  pořádaných Retriever klubem CZ – spolkem získává nejúspěšnější pes daného plemene, který složí zkoušky v I. ceně a je mu přiznán titul CACT, zároveň čekatelství na klubového šampiona práce (CCT). Klubovým šampionem práce se může stát pes v majetku člena klubu za předpokladu, že získá minimálně 3x čekatelství…

Ikona novinky

Vyjádření viceprezidenta

Vážení členové Retriever Klubu CZ Spolek, dovolte abych Vás touto cestou obšírněji informovala o situaci ve vedení klubu v souvislosti s kauzou projednávanou na předsednictvu ČMKU dne 26.6.2019. Paní Michaela Dočekalová, prezidentka klubu ke dni 20.6.2019 předala vedení a zastupovaní klubu do mých rukou, na dobu od 20.6.2019 do  31.12.2019…

Ikona novinky

Poradce chovu Golden Retriever – A. Čečrdlová

Od 1.8.2019 prosím zasílejte veškeré podklady k uchovnění plemene zlatý retriever na adresu p. Aleny Čečrdlové. Alena ČečrdlováV Zídkách 119, 252 46 Vrané nad Vltavoutel.: +420 725 366 846e-mail: GR@rkcz.cz

Ikona novinky

Nový předseda DK

Dne 11.5.2019 se Disciplinární komise ve složení MUDr. D. Slabá a R. Stegurová dohodla na ko-optaci nového člena DK a podala návrh výboru k elektronickému hlasování a následnému schválení výborem RK CZ, ke kterému došlo prostřednictvím výborové schůze dne 12.6.2018.Novým členem DK je Martin Ventluka, chovatel plemene GR a aktivní…

Ikona novinky

Vyjádření KK a DK k události ze dne 22.6.2019 na Mezinárodní výstavě psů Intercanis Brno

Dle sdělení médií a podnětů od očitých svědků došlo dne 22.6.2019 k naprosto neomluvitelnému a neakceptovatelnému chování majitelky a chovatelky labradorských retrieverů, která nechala v červnovém dni psy v uzavřeném autě v areálu výstaviště. Ať byly pohnutky paní majitelky jakékoliv, důsledek je tragický a jedna z fen je po smrti….