Novinky

Ikona novinky

Porušení Zápisního řádu ČMKU

Na základě vyjádření ČMKU – viz Zápis z P ČMKU ze dne 18.1.2023  ve věci porušení zápisního řádu ČMKU poradkyní chovu bude Výbor tuto záležitost dále řešit. M. Bartusková, viceprezident

Ikona novinky

Nový poradce pro plemeno LR

Vážení chovatelé, dovolte, abych v první řadě poděkovala za dlouholetou nezištnou a kvalitní práci poradkyni pro chov paní Lucii Pajerové, která z osobních důvodů odstoupila ke konci roku z pozice poradce chovu LR. Ve spolupráci s ní jste měli možnost uchovňovat a krýt svoje psí miláčky a byla Vám dobrou…

Ikona novinky

Podnět ČMKU a Krajské veterinární správy

Vážení členové Retriever klubu, Výbor RK CZ tento týden obdržel podnět od nadřízené organizace ČMKU a Krajské veterinární správy prošetřit možné porušení zákona č. 246/1992 Sb., resp. vyhl. č. 384/2021 Sb – Vyhláška o ochraně psů a koček a možného porušení zápisního řádu ČMKU. Šetření se týká krytí feny po…