Retriever Klub CZ 

Retriever klub CZ byl založen v roce 1992.  Sdružuje příznivce všech plemen retrieverů, zejména jejich chovatele, vlastníky a držitele v České republice. Základním posláním klubu je především organizování chovu psů plemen retrieverů v souladu s předpisy vydanými organizací FCI.
Cílem Spolku je čistokrevný a zdravý chov všech plemen retrieverů při zachování charakteristických vloh a vlastností specifických pro konkrétní plemeno retrieverů. Spolek svým členům poskytuje chovatelský servis, pořádá svody loveckých psů – OVVR, klubové, speciální a oblastní výstavy, lovecké zkoušky, soutěže, případně jiné chovatelské akce, které jsou otevřené také pro zahraniční účastníky i pro nečleny.

Retrieveři VIII. Skupina FCI.

Slovo Retriever pochází z anglického slovesa  „to retrieve“, které znamená „přinášet zpět“, tedy aportovat. V zemích odkud retrieveři pocházejí, z Velké Británie, USA a Kanady byli tito psi využíváni  k vyhledávání zastřelené zvěře, hlavně pernaté vodní a polní. Jejich hlavní úlohou bylo dohledat ulovenou kořist a přinést ji svému pánovi. Nejvýraznějšími vlastnostmi retrieverů  jsou: vrozená záliba k přinášení různých předmětů, mimořádná záliba ve vodě, jemný stisk čelistí, snadná ovladatelnost, dobrý čich a vytrvalost, výrazná chuť k práci a ochota ke spolupráci se svým pánem. Při práci ve vodě nemají retrieveři konkurenci.  Jeho přátelská a mírná povaha, inteligence, trpělivost a přizpůsobivost ovšem retrievera předurčují také k úloze společenského domácího psa. Díky všestranným schopnostem se  retrieveři  hodí i k speciálnímu nasazení jako záchranářští a  lavinoví psi, při vyhledávání drog, jako průvodci nevidomých a jako canisterapeutičtí a asistenční psi. Retrieveři jsou velmi aktivní psi milující pohyb, a proto jsou výbornými partnery při sportu a  volnočasových aktivitách.

Retrieveři jako lovecká plemena byli dříve dlouho řazeni mezi ohaře, a to i přesto, že nemají vrozené vlohy pro vystavování.  Později byli přiřazeni ke slídičům.  Retrieveři jsou také jedna z velmi starých anglických skupin, která byla používána ve spojení s ohaři pro přinášení ulovené zvěře. Díky své pracovitosti, síle, dobrému nosu a vášní pro aportování se stali snad nejpoužívanějšími loveckými psy na světě.

Zástupci Retrieverů:
Zlatý Retriever, Labradorský Retriever, Curly Coated Retriever, Flat Coated Retriever, Chesapeake Bay Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Novinky

Ikona novinky

Klubový šampion práce

Na zkouškách  pořádaných Retriever klubem CZ – spolkem získává nejúspěšnější pes daného plemene, který složí zkoušky v I. ceně a je mu přiznán titul CACT, zároveň čekatelství na klubového šampiona práce (CCT). Klubovým šampionem práce se může stát pes v majetku člena klubu za předpokladu, že získá minimálně 3x čekatelství…

Ikona novinky

Vyjádření viceprezidenta

Vážení členové Retriever Klubu CZ Spolek, dovolte abych Vás touto cestou obšírněji informovala o situaci ve vedení klubu v souvislosti s kauzou projednávanou na předsednictvu ČMKU dne 26.6.2019. Paní Michaela Dočekalová, prezidentka klubu ke dni 20.6.2019 předala vedení a zastupovaní klubu do mých rukou, na dobu od 20.6.2019 do  31.12.2019…

Ikona novinky

Poradce chovu Golden Retriever – A. Čečrdlová

Od 1.8.2019 prosím zasílejte veškeré podklady k uchovnění plemene zlatý retriever na adresu p. Aleny Čečrdlové. Alena ČečrdlováV Zídkách 119, 252 46 Vrané nad Vltavoutel.: +420 725 366 846e-mail: GR@rkcz.cz