Curly coated retriever

Podmínky chovnosti

Plemeno Kohoutková výška Chrup, Zdravotní testy Výstavní ocenění (získané po roce věku psa) Výkon a druh zkoušky Rtg, kyčlí a loktů DKK + DLK

CCR

– pes

– fena

68, 5 cm

63,5 cm

ideální výška

smí chybět zuby kromě řezáků a špičáků Nejméně dvě výstavy, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC (nestačí oblastní klubová výstava), pořádaná RK CZ nebo KCHLS. Ocenění musí být min. 2x VD. Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská OVVR nebo jakákoliv lovecká zkouška či soutěž s přezkoušením přinášení.**

DKK A/A až C/C*

DLK pouze vyhodnotit, výsledek neovlivňuje chovnost

Skus musí být nůžkový. Zuby M3 (dolní čelist – třetí stolička) nejsou považovány za funkční zuby, proto se do celkového počtu nezapočítávají.

V případě neplnochrupého jedince je možné krytí pouze ve spojení s plnochrupým.

Seznam rozhodčích exteriéru plemen skupiny 8. FCI oprávněných k měření kohoutkové výšky a kontrole správnosti skusu a úplnosti chrupu mimo výstavní kruh za účelem uchovnění psů a fen plemen retriveru nalezenete ZDE 

Pokud je DKK A/C až C/C je možné krytí pouze ve spojení s DKK A/A až B/B

Doporučené zdravotní testy u chovných jedinců:

Pravidelně jednou ročně oftalmologické (oční) vyšetření (PRA/CAT/RD); zjišťuje se výskyt očních defektů, vyšetřeni by měli být oba rodiče, týká se i jedinců, kteří jsou geneticky prcd-PRA clear

 

Doporučené genetické testy u chovných jedinců:

genetický test na cord1-PRA (alespoň jeden z rodičů by měl být testován jako cord 1-PRA clear/čistý)

genetický test na EIC (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako EIC  clear/čistý)

genetický test na GSDIIIa  (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako GSDIIIa clear/čistý)

 

Je naprosto zásadní používat genetické testy správně! Především je třeba si uvědomit, že přenašeč (carrier) je především zdravé zvíře a díky genetickým testům je možné tyto přenašeče využívat v chovu bez rizika narození postiženého štěněte. Vyřazování přenašečů naprosto zbytečně drasticky zmenšuje genofond plemene. Proto je důležité testovat nejen chovné psy, ale i feny a podle výsledků volit partnera, který bude co nejméně příbuzný, bude odpovídat typem a vhodně vyváží slabiny feny a nebude přenašečem téhož defektu jako fena. Není žádoucí využívat pouze psy čisté „na všechno“. Je třeba si uvědomit, že na mnoho jiných nemocí genetické testy nejsou a právě jejich výskyt může kvůli zmenšování genofondu v budoucnu dramaticky stoupnout.

Z chovu by naopak měla být vyřazena všechna zvířata, která nejsou zdravá, bez ohledu na chovné podmínky. Zdravé zvíře nejsou jen nulové kyčle a dva negativní genetické testy. Jde zejména o všechny defekty a onemocnění, na které genetické testy neexistují: epilepsie, srdeční vady, snížená činnost štítné žlázy, metabolická onemocnění, těžké alergie a kožní problémy, entropium, ektropium, OCD, oboustranná ruptura kolenních vazů, spondylóza, luxace patelly, atd.

Seznam laboratoří nabízejících genetické testy:

Tilila Laboratories CZ,   www.tilialaboratories.cz

Genomia (CZ),  http://www.genomia.cz

Laboklin/Labogen (DE, pobočka v CZ),  http://www.labogen.cz  

V případě, že jeden z rodičů má výsledek testů CARRIER (přenašeč) je nutné, aby druhý z rodičů měl tento test negativní.

 

Jak uchovnit

KONTAKT PORADCE CHOVU Curly coated retriever:
Mgr. Ivana Rindošová
Kurzova 2225

155 00 Praha 5
tel.: +420 777 244 574
e-mail: CCR@rkcz.cz

Postup při uchovnění

Pokud chcete uchovnit psa či fenu prostřednictvím Retriever klubu CZ, je vhodné být členem tohoto klubu, neboť člen platí za uchovnění částku 100,- Kč na účet klubu 2900706251/2010. Při úhradě složenkou typu A na poště je adresa: Retriever klub CZ – Spolek, Nová 1268/10, 664 34 Kuřim. Pro nečleny platí stejné podmínky + poplatek 3000,- Kč.
Přihlásit do klubu se můžete buď vyplněním online přihlášky(https://www.retriever-klub.cz/matrika)
Po splnění všech chovných podmínek zašlete všechny níže uvedené potřebné doklady doporučeným dopisem na adresu příslušného plemenného poradce chovu, který provede registraci chovnosti a zaznamená ji do průkazu původu. Uchovnit lze jedince starší 18 měsíců.
Doklady k uchovnění:
1. Originál průkazu původu psa a jeho kopie
2. Originály výstavních posudků a jejich kopie (stačí dva) *
3. Originál a kopie tabulky ze svodu loveckých psů, pokud jste jej absolvovali
4. Originál a kopie soudcovské tabulky ze zkoušek**
5. Kopie výsledku vyšetření dysplazie***
6. Kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku
7. Dvě fotografie psa či feny (hlava a výstavní postoj), nejlépe na CD či DVD
8. U plemene NSDTR výsledek genetického testu na prcd-PRA a CEA.****
9. Kopie dokladu o zaplacení poplatku za uchovnění.

Všechny kopie dokladů se zakládají, originály se vrací majiteli doporučenou poštou. Po provedené klubové registraci chovnosti Hlavním poradcem chovu provede záznam chovnosti rovněž Plemenná kniha ČMKJ, kam je potřeba zaslat originál průkazu původu, a to u psů ihned po registraci klubem, u fen stačí spolu s podáním přihlášky k zápisu vrhu štěňat.
*Pro zařazení do chovu jsou platné výstavní posudky získané po roce stáří psa. Je nutné doložit posudky z nejméně dvou výstav, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC (nestačí oblastní klubová výstava), pořádaná RK CZ nebo KCHLS. Ocenění musí být min. 2x VD. Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská. Alespoň na jednom z výstavních posudků musí být uvedena výška psa a kontrola chrupu a skusu, nemáte-li posudek z jarního svodu loveckých psů, kde jsou tyto údaje vždy součástí posudku.

**Jednou z podmínek chovnosti je absolvování zkoušek, a to buď OVVR nebo zkoušek, na kterých je přezkoušeno přinášení, mezi které patří: všechny klubové zkoušky a soutěže k získání lovecké upotřebitelnosti  pořádáné RK CZ nebo KCHLS se zadáním CACT a dále všechny zkoušky lovecké upotřebitelnosti ČMMJ (OMS), posuzované dle platného zkušebního řádu pro slídiče a retrievery, na kterých je přezkoušeno přinášení (Podzimní zkoušky, Lesní zkoušky, Zkoušky z vodní práce a Všestranné zkoušky). OVVR (Ověření vrozených vlastností retrieverů) pořádá Retriever klub a KCHLS (Klub chovatelů loveckých slídičů) a pes se jich může zúčastnit po dosažení 6 měsíců věku

***Rtg kyčelních a loketních kloubů se provádí nejdříve ve stáří jednoho roku a musí být vyhodnocen jedním z níže uvedených smluvních posuzovatelů RK CZ. Nejprve si na webových stránkách klubu vyplníte formuláře pro vyhodnocení DKK a DLK (jméno psa, identifikační údaje, rodiče, chovatel, majitel,…) a oba dvakrát vytisknete. Nemáte-li přístup k internetu, požádejte o zaslání formuláře sekretáře klubu. Klubový certifikát je přílohou Potvrzení o vyšetření kyčlí a loktů Komory veterinárních lékařů ČR. Pořizovatelem snímku může být buď Váš veterinář, nebo se můžete objednat přímo u jednoho z posuzovatelů. Pořizovatel snímku potvrdí kontrolu totožnosti psa a do originálu průkazu původu zapíše provedení snímkování. Rtg snímky spolu se všemi formuláři ( 2xKlubový certifikát DKK, 2x Klubový certifikát DLK, Formuláře komory veterinárních lékařů) poté zašle na adresu Vámi zvoleného posuzovatele. Výsledek obdržíte od posuzovatele formou Certifikátu komory veterinárních lékařů a Klubového certifikátu. Upozorňujeme, že dle nařízení Komory veterinárních lékařů lze snímkovat kyčelní klouby s následným vyhodnocením snímku po roce věku psa pouze jedenkrát.
Doporučujeme ověřit si předem cenu za zhotovení snímku, na různých pracovištích se může lišit až několikanásobně v závislosti na vybavení, komfortu a cenové politice kliniky.

Nezapomeňte si předem vytisknout klubové certifikáty a vyplnit identifikační údaje psa i jména obou rodičů! Formulář Komory veterinárních lékařů vám vydá a vyplní zhotovitel snímku.

Seznam smluvních posuzovatelů DKK a DLK pro RK CZ:

MVDr. Milan Decker

Krchleby 44
345 61 Staňkov
tel: 379 492 722, 728 665 140
mail: veterina@decker.cz
www.decker.cz

 

MVDr. Lukáš Duchek

K Hájům 2671//
155 00 Praha 13-Stodůlky
tel: 251 511 651
mail: provoz@vetcentrum.cz
www.vetcentrum.cz

 

MVDr. Milan Snášil

Veterinární klinika pro psy a kočky
Podveská 20
624 00, Brno – Komín
tel: 549 251 419, 605 813 955
mail: snasil@seznam.cz
www.snasil.cz

 

MVDr. Vilma Hypská

Veterinární centrum VIVA
Medkova 1723/6
500 02, Hradec Králové
tel: 495 532 233 , 777 553 220
mail: info@vivavet.cz
www.vivavet.cz

 

MVDr. Marek Pepřík

Veterina za Knihovnou
Nádražní okruh 35
746 01 Opava
tel: 553 622 314
mail: mpeprik@seznam.cz
www.veterina-zaknihovnou.cz

 

MVDr. Libor Vlček

Klinika Vltava
Otavská 1453
370 11 České Budějovice
tel: 385 520 561
mail: vklinika@klinika-vltava.cz
www.klinika-vltava.cz

 

****Testy na prcd-PRA a CEA s mezinárodně uznávaným certifikátem provádí americká laboratoř OptiGen, pro potřeby uchovnění plemene NSDTR bude uznávána i varianta bez certifikátu, testy provádí několik laboratoří, jejich seznam najdete v sekci Chovné podmínky

 

Klubový certifikát DKK a DLK

 

Standard

Země původu:

Velká Británie

Výška:

Optimální výška v kohoutku : psi 69 cm a feny 64 cm.

Celkový vzhled:

Silný, živý, chytrého výrazu, s určitým stupněm elegance, s charakteristickou srstí. 

Hlava:

Klínovitého tvaru při pohledu ze stran i zepředu, obličejová část a mozkovna stejné délky, mírný stop. Nosní houba černá u černých a hnědá u játrově zbarvených psů, široké nosní otvory.

Oči:

Velké nevystupující, oválného tvaru, tmavě hnědé.u černých psů, u játrově hnědých odstínem odpovídají barvě srsti.

Uši:

Poněkud menší, nasazeny mírně nad úrovní očí, přiléhající k hlavě, kryté drobnými kudrlinkami.

Morda:

Čelisti silné a rovné s dokonalým, pravidelným a úplným nůžkovým skusem, tzn. že horní řezáky těsně překrývají spodní řezáky a rostou rovně z čelisti.

Krk:

Silný a lehce klenutý, nepříliš dlouhý, bez volné kůže.

Trup:

Rovná a silná horní linie, krátká , hluboká a silná bedra. Hluboký hrudník s dobře klenutými žebry, oválný v průřezu, spodní stranou dosahující k lokti. Předhrudí dobře viditelné.

Nohy:

Přední končetiny: Ramena jsou velmi hluboká, svalnatá, končetiny jsou dobře svázané k hrudníku, nadloktí a lopatky zhruba stejné délky, silná nadprstí.
Zadní končetiny: Silné, svalnaté, přiměřené zaúhlení kolen, hlezna nízko posazená.
Tlapy: Kulaté, kompaktní, prsty jsou dobře klenuté.

Srst:

Silná vrstva malých, těsně stočených kudrlinek těsně přiléhajících ke kůži a to od týla až po špičku ocasu, na ostatních místech hladká srst, bez podsady.

Prut:

Plynule navazuje na horní linii, zužující se směrem ke konci, měl by dosahovat k hleznu. Při pohybu nesen rovný v úrovni horní linie.

Barva:

Černá a játrová.

Chůze, pohyb:

Živý a prostorný, plný síly. Paralelní pohyb končetin.

Vady:

Jakékoliv odchylky od výše uvedených bodů musí být považovány za vady a jejich závažnost musí být vztahována podle stupně projevu vzhledem ke standardu.

Vyřazující vady:

Agresivní nebo přespříliš bojácní psi.

Poznámka:

Psi musí mít dvě zřetelná normální varlata, zcela sestouplá v šourku.