Curly coated retriever

Podmínky chovnosti

PlemenoKohoutková výškaChrup, Zdravotní testyVýstavní ocenění (získané po roce věku psa)Výkondruh zkouškyRtg, kyčlí a loktů DKK + DLK

CCR

– pes

– fena

68, 5 cm

63,5 cm

ideální výška

smí chybět zuby kromě řezáků a špičákůNejméně dvě výstavy, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC (nestačí oblastní klubová výstava), pořádaná RK CZ nebo KCHLS. Ocenění musí být min. 2x VD. Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajskáOVVR nebo jakákoliv klubová lovecká zkouška.

DKK A/A až C/C*

DLK pouze vyhodnotit, výsledek neovlivňuje chovnost

Skus musí být nůžkový. Zuby M3 (dolní čelist – třetí stolička) nejsou považovány za funkční zuby, proto se do celkového počtu nezapočítávají.

V případě neplnochrupého jedince je možné krytí pouze ve spojení s plnochrupým.

Seznam rozhodčích exteriéru plemen skupiny 8. FCI oprávněných k měření kohoutkové výšky a kontrole správnosti skusu a úplnosti chrupu mimo výstavní kruh za účelem uchovnění psů a fen plemen retriveru nalezenete ZDE 

Pokud je DKK A/C až C/C je možné krytí pouze ve spojení s DKK A/A až B/B

Doporučené zdravotní testy u chovných jedinců:

Pravidelně jednou ročně oftalmologické (oční) vyšetření (PRA/CAT/RD); zjišťuje se výskyt očních defektů, vyšetřeni by měli být oba rodiče, týká se i jedinců, kteří jsou geneticky prcd-PRA clear

 

Doporučené genetické testy u chovných jedinců:

genetický test na cord1-PRA (alespoň jeden z rodičů by měl být testován jako cord 1-PRA clear/čistý)

genetický test na EIC (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako EIC  clear/čistý)

genetický test na GSDIIIa  (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako GSDIIIa clear/čistý)

 

Je naprosto zásadní používat genetické testy správně! Především je třeba si uvědomit, že přenašeč (carrier) je především zdravé zvíře a díky genetickým testům je možné tyto přenašeče využívat v chovu bez rizika narození postiženého štěněte. Vyřazování přenašečů naprosto zbytečně drasticky zmenšuje genofond plemene. Proto je důležité testovat nejen chovné psy, ale i feny a podle výsledků volit partnera, který bude co nejméně příbuzný, bude odpovídat typem a vhodně vyváží slabiny feny a nebude přenašečem téhož defektu jako fena. Není žádoucí využívat pouze psy čisté „na všechno“. Je třeba si uvědomit, že na mnoho jiných nemocí genetické testy nejsou a právě jejich výskyt může kvůli zmenšování genofondu v budoucnu dramaticky stoupnout.

Z chovu by naopak měla být vyřazena všechna zvířata, která nejsou zdravá, bez ohledu na chovné podmínky. Zdravé zvíře nejsou jen nulové kyčle a dva negativní genetické testy. Jde zejména o všechny defekty a onemocnění, na které genetické testy neexistují: epilepsie, srdeční vady, snížená činnost štítné žlázy, metabolická onemocnění, těžké alergie a kožní problémy, entropium, ektropium, OCD, oboustranná ruptura kolenních vazů, spondylóza, luxace patelly, atd.

Seznam laboratoří nabízejících genetické testy:

Tilila Laboratories CZ,   www.tilialaboratories.cz

Genomia (CZ),  http://www.genomia.cz

Laboklin/Labogen (DE, pobočka v CZ),  http://www.labogen.cz  

 V případě, že jeden z rodičů má výsledek testů CARRIER (přenašeč) je nutné, aby druhý z rodičů měl tento test negativní.

 

Jak uchovnit

KONTAKT PORADCE CHOVU Curly coated retriever:
Ivana Rindošová
Kurzova 2225, 155 00 Praha 5
tel.: +420 777 244 574
e-mail: CCR@rkcz.cz

Postup při uchovnění

Pokud chcete uchovnit psa či fenu prostřednictvím Retriever klubu CZ, je vhodné být členem tohoto klubu, neboť člen platí za uchovnění částku 100,- Kč na účet klubu 2900706251/2010. Při úhradě složenkou typu A na poště je adresa: Retriever klub CZ – Spolek, Nová 1268/10, 664 34 Kuřim. Pro nečleny platí stejné podmínky + poplatek 3000,- Kč.
Přihlásit do klubu se můžete buď vyplněním online přihlášky(https://www.retriever-klub.cz/matrika)
Po splnění všech chovných podmínek zašlete všechny níže uvedené potřebné doklady doporučeným dopisem na adresu příslušného plemenného poradce chovu, který provede registraci chovnosti a zaznamená ji do průkazu původu. Uchovnit lze jedince starší 18 měsíců.
Doklady k uchovnění:
1. Originál průkazu původu psa a jeho kopie
2. Originály výstavních posudků a jejich kopie (stačí dva) *
3. Originál a kopie tabulky ze svodu loveckých psů, pokud jste jej absolvovali
4. Originál a kopie soudcovské tabulky ze zkoušek**
5. Kopie výsledku vyšetření dysplazie***
6. Kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku
7. Dvě fotografie psa či feny (hlava a výstavní postoj), nejlépe na CD či DVD
8. U plemene NSDTR výsledek genetického testu na prcd-PRA a CEA.****
9. Kopie dokladu o zaplacení poplatku za uchovnění.

Všechny kopie dokladů se zakládají, originály se vrací majiteli doporučenou poštou. Po provedené klubové registraci chovnosti Hlavním poradcem chovu provede záznam chovnosti rovněž Plemenná kniha ČMKJ, kam je potřeba zaslat originál průkazu původu, a to u psů ihned po registraci klubem, u fen stačí spolu s podáním přihlášky k zápisu vrhu štěňat.
*Pro zařazení do chovu jsou platné výstavní posudky získané po roce stáří psa. Je nutné doložit posudky z nejméně dvou výstav, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC (nestačí oblastní klubová výstava), pořádaná RK CZ nebo KCHLS. Ocenění musí být min. 2x VD. Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská. Alespoň na jednom z výstavních posudků musí být uvedena výška psa a kontrola chrupu a skusu, nemáte-li posudek z jarního svodu loveckých psů, kde jsou tyto údaje vždy součástí posudku. Možné je i individuální posouzení skusu, chrupu a změření výšky exteriérovým rozhodčím za přítomnosti člena výboru RK CZ.
**Jednou z podmínek chovnosti je absolvování zkoušek, a to buď OVVR nebo lovecké zkoušky, na které je přezkušován aport. OVVR (Ověření vrozených vlastností retrieverů) pořádá Retriever klub a KCHLS (Klub chovatelů loveckých slídičů) a pes se jich může zúčastnit po dosažení 6 měsíců věku.
***Rtg kyčelních a loketních kloubů se provádí nejdříve ve stáří jednoho roku a musí být vyhodnocen jedním z níže uvedených smluvních posuzovatelů RK CZ. Nejprve si na webových stránkách klubu vyplníte formuláře pro vyhodnocení DKK a DLK (jméno psa, identifikační údaje, rodiče, chovatel, majitel,…) a oba dvakrát vytisknete. Nemáte-li přístup k internetu, požádejte o zaslání formuláře sekretáře klubu. Klubový certifikát je přílohou Potvrzení o vyšetření kyčlí a loktů Komory veterinárních lékařů ČR. Pořizovatelem snímku může být buď Váš veterinář, nebo se můžete objednat přímo u jednoho z posuzovatelů. Pořizovatel snímku potvrdí kontrolu totožnosti psa a do originálu průkazu původu zapíše provedení snímkování. Rtg snímky spolu se všemi formuláři ( 2xKlubový certifikát DKK, 2x Klubový certifikát DLK, Formuláře komory veterinárních lékařů) poté zašle na adresu Vámi zvoleného posuzovatele. Výsledek obdržíte od posuzovatele formou Certifikátu komory veterinárních lékařů a Klubového certifikátu. Upozorňujeme, že dle nařízení Komory veterinárních lékařů lze snímkovat kyčelní klouby s následným vyhodnocením snímku po roce věku psa pouze jedenkrát.
Doporučujeme ověřit si předem cenu za zhotovení snímku, na různých pracovištích se může lišit až několikanásobně v závislosti na vybavení, komfortu a cenové politice kliniky.

Nezapomeňte si předem vytisknout klubové certifikáty a vyplnit identifikační údaje psa i jména obou rodičů! Formulář Komory veterinárních lékařů vám vydá a vyplní zhotovitel snímku.

Seznam smluvních posuzovatelů DKK a DLK pro RK CZ:
MVDr. Milan Decker
DKK + DLK 800,- Kč (Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku, poštovné cca 80,- Kč)
Krchleby 44
345 61, Staňkov
Tel: 379 492 722, 728 665 140, E-mail:  veterina@decker.cz , www.decker.cz

MVDr. Lukáš Duchek
Cenu je třeba uhradit předem na číslo účtu: 27-4570340267/0100. Variabilní symbol bude začínat 29 a majitel doplní na dalších pět pozic posledních pět čísel čipu (popř. tetování)
K Hájům 2671/8
155 00 Praha 13-Stodůlky
Tel.: 251 511 651, E-mail: provoz@vetcentrum.cz , www.vetcentrum.cz

MVDr. Milan Snášil
DKK 400,- Kč, DLK 400,- Kč  (Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)
Veterinární klinika pro psy a kočky
Podveská 20
624 00, Brno – Komín
Tel.: 549 251 419, +420 605 813 955,  E-mail: snasil@seznam.cz , www.snasil.cz

MVDr. Vilma Hypská
DKK 400,-Kč, DLK 350,-Kč (Neplatit předem, výsledek vyhodnocení přijde poštou na dobírku)
Veterinární centrum VIVA
Medkova 1723/6
500 02, Hradec Králové
Tel:  495 532 233 nebo 777 553 220, E-mail: info@vivavet.cz, resp. veterinahk@volny.cz

MVDr. Marek Pepřík
DKK  450,-Kč , DKK a DKL  750,- Kč, neplatit předem, výsledek zaslán na dobírku + poštovné
Veterina za Knihovnou
Nádražní okruh 35
746 01 Opava
Tel: 553 622 314
E-mail: mpeprik@seznam.cz
Web: http://www.veterina-zaknihovnou.cz/

****Testy na prcd-PRA a CEA s mezinárodně uznávaným certifikátem provádí americká laboratoř OptiGen, pro potřeby uchovnění plemene NSDTR bude uznávána i varianta bez certifikátu, testy provádí několik laboratoří, jejich seznam najdete v sekci Chovné podmínky

 

Klubový certifikát DKK a DLK

 

Postup při krytí feny a odchovu štěňat

Máte doma chovnou fenu, naprosto zdravou, se skvělou povahou a domníváte se, že její štěňata budou pro plemeno přínosem. Prvním krokem je volba vhodného psa. Doporučujeme volbu v každém případě konzultovat s poradcem chovu, protože se může stát, že zvolený vynikající plemeník se k vaší feně nehodí, třeba proto, že jeho linie je zatížena sklonem ke stejné dědičné vadě jako linie feny. (Žádný pes není dokonalý, žádná linie není bezvadná). Podmínky krytí je nutné předem dojednat s majitelem chovného psa.
Nyní je třeba vyžádat si u svého plemenného poradce potřebné tiskopisy. Jsou to 3 x Potvrzení o krytí feny, 1 x Hlášení vrhu štěňat a 1 x Přihláška k zápisu vrhu štěňat.
Jakmile začne fena hárat, je dobré upozornit majitele chovného psa. Vhodnou dobu ke krytí lze optimálně stanovit pomocí krevního testu stanovujícího výši hladiny progesteronu.
Ihned po krytí musí majitelé chovných jedinců vyplnit 3 x Potvrzení o krytí feny. Jednu kopii je nutné do osmi dnůzaslat poradci chovu pro plemeno, druhou si ponechá majitel chovného psa a třetí si chovatel prozatím uschová. (Bude dokladem pro Plemennou knihu, zasílá se po narození štěňat spolu s Přihláškou k zápisu vrhu štěňat). V případě zahraničního krytí si nezapomeňte vyžádat kopie všech dokumentů, týkajících se chovného psa (Průkaz původu, zdravotní výsledky, potvrzení o chovnosti, šampionáty, zkoušky,….). V případě domácího krytí by měl majitel psa sám nabídnout originály k nahlédnutí.
Pokud fena nezabřezla, je chovatel povinen oznámit tuto skutečnost poradci chovu pro plemeno, a to do deseti dnů od předpokládaného data narození štěňat.
Po narození štěňat musí chovatel vyplnit a do deseti dnů odeslat poradci chovu pro plemeno tiskopisy Hlášení vrhu štěňat, Přihlášku k zápisu vrhu štěňat a třetí kopii Potvrzení o krytí feny.  Poradce chovu ověří razítkem Přihlášku k zápisu vrhu štěňat a Potvrzení o krytí feny a odešle oba dokumenty obratem zpět chovateli.
Do 28 dnů od narození štěňat musí chovatel poslat na Plemennou knihu vyplněnou a orazítkovanou Přihlášku k zápisu vrhu štěňat spolu s orazítkovanou třetí kopií Potvrzení o krytí feny. Při prvním krytí je třeba přiložit i originál průkazu původu feny a kopii potvrzení o mezinárodním chránění názvu chovatelské stanice. Adresa:  Plemenná kniha ČMKJ, Lešanská 1176/2a,Praha 11, 14200. V případě zahraničního krytí zašle chovatel spolu s Přihláškou k zápisu vrhu štěňat i kopii průkazu původu krycího psa, včetně dokladů o jeho chovnosti,  DKK, DLK, případně další doklady o jeho zdravotním stavu.
Plemenná kniha vrátí majiteli feny Přihlášku k zápisu vrhu štěňat spolu s přidělenými tetovacími čísly. Po otetování nebo očipování štěňat mezi 6. až 7. týdnem věku, které potvrdí veterinární lékař do Přihlášky k zápisu vrhu štěňat, zasílá majitel feny přihlášku zpět na Plemennou knihu, která na základě potvrzení o tetování/čipování vystaví průkazy původu štěňat. V případě čipování se číslo čipu nalepí do příslušné kolonky.
Průkazy původu zašle plemenná kniha chovateli poštou na dobírku.
Shrnutí:
1. Chovatelské tiskopisy 3 x Potvrzení o krytí feny, 1 x Hlášení vrhu štěňat, 1 x Přihláška k zápisu vrh štěňat vám zašle poradce chovu pro plemeno.
2. Po nakrytí feny vyplnit 3 x Potvrzení o krytí feny, jednu kopii odeslat do osmi dnů poradci chovu.
3. Po narození štěňat vyplnit Hlášení vrhu štěňat a Přihlášku k zápisu vrhu štěňat. Do deseti dnů odeslat  poradci chovu pro plemeno spolu s třetí kopií Potvrzení o krytí feny.
4. Do 28 dnů od narození štěňat odeslat na Plemennou knihu orazítkovanou Přihlášku k zápisu vrhu štěňat a Potvrzení o krytí feny
5. Mezi šestým a sedmým týdnem věku otetovat nebo očipovat štěňata, nechat toto potvrdit do Přihlášky k zápisu vrhu štěňat a odeslat ji zpět na Plemennou knihu.
6. Průkazy původu štěňat pošle Plemenná kniha poštou na dobírku.

Přeregistrace chovných jedinců z jednoho klubu do druhého
Převod chovného jedince mezi kluby
Pokud máte uchovněného psa/fenu pod jedním klubem, ale rádi by jste chovali pod tím druhým, je to možné a nijak složité. Musíte pro to udělat následující:

1. Pošlete klubu, u kterého je pes uchovněný oznámení, že k určitému datu převádíte psa/fenu k jinému klubu. Není třeba o převod žádat a čekat na souhlas, jde pouze o oznámení vašeho rozhodnutí.
2. Dále je třeba kontaktovat klub, do kterého chcete psa převést a požádat o převod chovného jedince. K žádosti je potřeba přiložit kopii výše uvedeného oznámení o převodu a kopii průkazu původu s vyznačenou chovností. Oba dokumenty je třeba zaslat poradci chovu pro příslušné plemeno a sekretáři klubu.
3. Poradce chovu na základě uvedených dokumentů zařadí psa do seznamu chovných psů.
Majitel více chovných psů JEDNOHO PLEMENE může převést pouze všechny psy najednou, není možné mít některé psy majitele v seznamu chovných psů jednoho klubu, a jiné psy v seznamu chovných psů jiného klubu.
Převod chovného psa do konkrétního chovatelského klubu je možný pouze jednou.

Chovní jedinci

databáze v přípravě

Standard

Země původu:

Velká Británie

Výška:

Optimální výška v kohoutku : psi 68,5 cm a feny 63,5 cm.

Celkový vzhled:

Silný, živý, chytrého výrazu, s charakteristickou srstí. .

Hlava:

Dlouhá, dobře proporcionálně rostlá plochá lebka, čelisti silné a dlouhé, nejsou hrubé. Široké nosní otvory černé nebo červenohnědé pigmentace.

Oči:

Černé nebo temně hnědé. Velké, avšak nejsou vystouplé.

Uši:

Poněkud malé, posazené nízko, ležící blízko hlavy, kryté drobnými kudrlinkami.

Morda:

Čelisti silné a rovné s dokonalým, pravidelným a úplným nůžkovým skusem, tzn. Že horní řezáky těsně překrývají spodní řezáky a rostou rovně z čelisti.

Krk:

Nepříliš dlouhý, bez volné kůže..

Trup:

Dobře vypružená žebra, hrudník hluboký, nepříliš dlouhý v bedrech nebo přestavěný v zádi.

Nohy:

Přední končetiny: Ramena jsou velmi hluboká, svalnatá, končetiny jsou dobře svázané k hrudníku.
Zadní končetiny: Silné, svalnaté, hlezna jsou nízká s dobře zaúhlenými kolenními klouby.
Tlapy: Kulaté, kompaktní, prsty jsou dobře klenuté.

Srst:

Spousta kudrlinek pokrývá celé tělo, což je hlavním a nejdůležitějším znakem tohoto plemene. vůbec vodu.

Prut:

Úměrně krátký, nesený rovně, porostlý kudrlinkami, zužující se směrem ke konci, nikdy není pohyblivý nebo stočený. 4,5 cm.

Barva:

Černé a hnědé.

Chůze, pohyb:

Živý a prostorný.

Vady:

Jakékoliv odchylky od výše uvedených bodů musí být považovány za vady a jejich závažnost musí být vztahována podle stupně projevu vzhledem ke standardu. .

Poznámka:

Psi musí mít dvě zřetelná normální varlata, zcela sestouplá v šourku.