Etický kodex

Členové Retriever klubu CZ svým členstvím přijímají a berou za své tento Etický kodex chovatele a majitele retrieverů

1. Člen RK CZ poskytuje péči, domov, ošetření, náplň, výcvik a veterinární péči všem retrieverům ve svém vlastnictví.

2. Standard plemene je pro něj zákon a nikdy se nezpronevěří jeho znění tím, že operativně či jakkoliv jinak upraví nestandardního jedince.

3. Štěně, které nesplňuje standardní kritéria umístí do podmínek, které mu vytvoří plnohodnotný domov a nebude zamlčovat žádné informace o stavu štěněte.

4. Dodržuje Zákon na ochranu zvířat proti týrání a je jeho zastáncem i ve vztahu k jiným zvířatům, které nemá ve své péči.

5. Odmítá podíl na množení jedinců bez PP a šíří osvětu mezi začátečníky laskavou formou a svým příkladem.

6. Nikdy nevyužívá v chovu jedince, který jakýmkoliv způsobem poškozuje znaky plemene dle plemenného standardu, či jakkoliv v oblasti povahy, zdraví a exteriéru.

7. Dbá na to, aby jeho psi neobtěžovali sousedy či jiné osoby a tím pádem nepoškozovali pověst plemene.

8. Dbá na dobré jméno své jako chovatele, ale také na to nejlepší renomé plemene, na jehož prezentaci se aktivně podílí.

9. Nováčkům poskytne radu a pomoc především proto, že jde o blaho plemene.

10. Svým vzděláváním a informovaností v oblasti chovu retrieverů se stává ochráncem těchto úžasných bytostí a inspiruje i své okolí k lásce k plemeni, nikoliv k osobnímu obohacování se na úkor retrieverů.