Nova scotia duck tolling retriever

Podmínky chovnosti

Plemeno NSDTR

 

Kohoutková výška Chrup, Zdravotní testy Výstavní ocenění (získané po roce věku psa) Výkon a druh zkoušky Rtg, kyčlí a loktů DKK + DLK

 – pes

– fena

48 – 51 cm

45 – 48 cm

+- 2,5 cm

smí chybět zuby kromě řezáků a špičáků

povinný genetický test na prcd-PRA a CEA

Nejméně dvě výstavy, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC (nestačí oblastní klubová výstava), pořádaná RK CZ nebo KCHLS. Ocenění musí být min. 2x VD. Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská OVVR nebo jakákoliv lovecká zkouška či soutěž s přezkoušením přinášení.**

DKK A/A až C/C*

DLK pouze vyhodnotit, výsledek neovlivňuje chovnost

Skus musí být nůžkový. Zuby M3 (dolní čelist – třetí stolička) nejsou považovány za funkční zuby, proto se do celkového počtu nezapočítávají.

V případě neplnochrupého jedince je možné krytí pouze ve spojení s plnochrupým.

Seznam rozhodčích exteriéru plemen skupiny 8. FCI oprávněných k měření kohoutkové výšky a kontrole správnosti skusu a úplnosti chrupu mimo výstavní kruh za účelem uchovnění psů a fen plemen retriveru nalezenete ZDE 

Pokud je DKK A/C až C/C je možné krytí pouze ve spojení s DKK A/A až B/B

Doporučené zdravotní testy u chovných jedinců:

Pravidelně jednou ročně oftalmologické (oční) vyšetření (PRA/CAT/RD) ; zjišťuje se výskyt očních defektů, vyšetřeni by měli být oba rodiče, týká se i jedinců, kteří jsou geneticky prcd-PRA clear

povinně genetický test na prcd-PRA (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako prcd-PRA clear/čistý)

povinně genetický test na CEA (aspoň jeden z rodičů by měl být testován jako CEA clear/čistý)

U tollerů je vhodné dále testovat JADD (Juvenilní Addisonova choroba) a DM (Degenerativní myelopatie), dále se testuje Lokus D, tedy Dilute test na ředění barvy k vyloučení barvy srsti buff, tedy stříbrných toller, eventuelně se ještě testuje CLPS – rozštěp patra a syndaktylie, CP1 – jeden z rozštěpů patra a DE – degenerativní encefalopatie

Seznam laboratoří nabízejících genetické testy:

Tilila Laboratories CZ,   www.tilialaboratories.cz

Genomia (CZ),  http://www.genomia.cz

Laboklin/Labogen (DE, pobočka v CZ),  http://www.labogen.cz 

Jak uchovnit

KONTAKT PORADCE CHOVU Nova Scotia Duck Tolling Retriever:

MUDr. Jana Daňková

Topolová 562

742 85 Vřesina

+ 420 603 842 833

e-mail: NSR@rkcz.cz

 

 

Postup při uchovnění

Pokud chcete uchovnit psa či fenu prostřednictvím Retriever klubu CZ, je vhodné být členem tohoto klubu, neboť člen platí za uchovnění částku 100,- Kč na účet klubu 2900706251/2010. Při úhradě složenkou typu A na poště je adresa: Retriever klub CZ – Spolek, Nová 1268/10, 664 34 Kuřim. Pro nečleny platí stejné podmínky + poplatek 3000,- Kč.
Přihlásit do klubu se můžete buď vyplněním online přihlášky(https://www.retriever-klub.cz/matrika)
Po splnění všech chovných podmínek zašlete všechny níže uvedené potřebné doklady doporučeným dopisem na adresu příslušného plemenného poradce chovu, který provede registraci chovnosti a zaznamená ji do průkazu původu. Uchovnit lze jedince starší 18 měsíců.
Doklady k uchovnění:
1. Originál průkazu původu psa a jeho kopie
2. Originály výstavních posudků a jejich kopie (stačí dva) *
3. Originál a kopie tabulky ze svodu loveckých psů, pokud jste jej absolvovali
4. Originál a kopie soudcovské tabulky ze zkoušek**
5. Kopie výsledku vyšetření dysplazie***
6. Kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku
7. Dvě fotografie psa či feny (hlava a výstavní postoj), nejlépe na CD či DVD
8. U plemene NSDTR výsledek genetického testu na prcd-PRA a CEA.****
9. Kopie dokladu o zaplacení poplatku za uchovnění.

Všechny kopie dokladů se zakládají, originály se vrací majiteli doporučenou poštou. Po provedené klubové registraci chovnosti Hlavním poradcem chovu provede záznam chovnosti rovněž Plemenná kniha ČMKJ, kam je potřeba zaslat originál průkazu původu, a to u psů ihned po registraci klubem, u fen stačí spolu s podáním přihlášky k zápisu vrhu štěňat.
*Pro zařazení do chovu jsou platné výstavní posudky získané po roce stáří psa. Je nutné doložit posudky z nejméně dvou výstav, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC (nestačí oblastní klubová výstava), pořádaná RK CZ nebo KCHLS. Ocenění musí být min. 2x VD. Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská. Alespoň na jednom z výstavních posudků musí být uvedena výška psa a kontrola chrupu a skusu, nemáte-li posudek z jarního svodu loveckých psů, kde jsou tyto údaje vždy součástí posudku.

**Jednou z podmínek chovnosti je absolvování zkoušek, a to buď OVVR nebo zkoušek, na kterých je přezkoušeno přinášení, mezi které patří: všechny klubové zkoušky a soutěže k získání lovecké upotřebitelnosti  pořádáné RK CZ nebo KCHLS se zadáním CACT a dále všechny zkoušky lovecké upotřebitelnosti ČMMJ (OMS), posuzované dle platného zkušebního řádu pro slídiče a retrievery, na kterých je přezkoušeno přinášení (Podzimní zkoušky, Lesní zkoušky, Zkoušky z vodní práce a Všestranné zkoušky). OVVR (Ověření vrozených vlastností retrieverů) pořádá Retriever klub a KCHLS (Klub chovatelů loveckých slídičů) a pes se jich může zúčastnit po dosažení 6 měsíců věku.

***Rtg kyčelních a loketních kloubů se provádí nejdříve ve stáří jednoho roku a musí být vyhodnocen jedním z níže uvedených smluvních posuzovatelů RK CZ. Nejprve si na webových stránkách klubu vyplníte formuláře pro vyhodnocení DKK a DLK (jméno psa, identifikační údaje, rodiče, chovatel, majitel,…) a oba dvakrát vytisknete. Nemáte-li přístup k internetu, požádejte o zaslání formuláře sekretáře klubu. Klubový certifikát je přílohou Potvrzení o vyšetření kyčlí a loktů Komory veterinárních lékařů ČR. Pořizovatelem snímku může být buď Váš veterinář, nebo se můžete objednat přímo u jednoho z posuzovatelů. Pořizovatel snímku potvrdí kontrolu totožnosti psa a do originálu průkazu původu zapíše provedení snímkování. Rtg snímky spolu se všemi formuláři ( 2xKlubový certifikát DKK, 2x Klubový certifikát DLK, Formuláře komory veterinárních lékařů) poté zašle na adresu Vámi zvoleného posuzovatele. Výsledek obdržíte od posuzovatele formou Certifikátu komory veterinárních lékařů a Klubového certifikátu. Upozorňujeme, že dle nařízení Komory veterinárních lékařů lze snímkovat kyčelní klouby s následným vyhodnocením snímku po roce věku psa pouze jedenkrát.
Doporučujeme ověřit si předem cenu za zhotovení snímku, na různých pracovištích se může lišit až několikanásobně v závislosti na vybavení, komfortu a cenové politice kliniky.

Nezapomeňte si předem vytisknout klubové certifikáty a vyplnit identifikační údaje psa i jména obou rodičů! Formulář Komory veterinárních lékařů vám vydá a vyplní zhotovitel snímku.

Seznam smluvních posuzovatelů DKK a DLK pro RK CZ:

MVDr. Milan Decker

Krchleby 44
345 61 Staňkov
tel: 379 492 722, 728 665 140
mail: veterina@decker.cz
www.decker.cz

 

MVDr. Lukáš Duchek

K Hájům 2671//
155 00 Praha 13-Stodůlky
tel: 251 511 651
mail: provoz@vetcentrum.cz
www.vetcentrum.cz

 

MVDr. Milan Snášil

Veterinární klinika pro psy a kočky
Podveská 20
624 00, Brno – Komín
tel: 549 251 419, 605 813 955
mail: snasil@seznam.cz
www.snasil.cz

 

MVDr. Vilma Hypská

Veterinární centrum VIVA
Medkova 1723/6
500 02, Hradec Králové
tel: 495 532 233 , 777 553 220
mail: info@vivavet.cz
www.vivavet.cz

 

MVDr. Marek Pepřík

Veterina za Knihovnou
Nádražní okruh 35
746 01 Opava
tel: 553 622 314
mail: mpeprik@seznam.cz
www.veterina-zaknihovnou.cz

 

MVDr. Libor Vlček

Klinika Vltava
Otavská 1453
370 11 České Budějovice
tel: 385 520 561
mail: vklinika@klinika-vltava.cz
www.klinika-vltava.cz

****Testy na prcd-PRA a CEA s mezinárodně uznávaným certifikátem provádí americká laboratoř OptiGen, pro potřeby uchovnění plemene NSDTR bude uznávána i varianta bez certifikátu, testy provádí několik laboratoří, jejich seznam najdete v sekci Chovné podmínky

 

Klubový certifikát DKK a DLK

 

Chovní jedinci – soubor ke stažení

Chovní psi k 3.1.2022 (PDF)

 

Standard

Země původu:

Kanada

Využití:

Tolling retrívr běhá, skáče a hraje si podél břehu a může být přitom sledován celým hejnem kachen. Občas zmizí z dohledu a poté se opět rychle objeví. Je podporován skrytým lovcem, který psovi hází malé klacíky nebo míčky. Hra psa vzbuzuje zvědavost kachen, které plavou v určité vzdálenosti od břehu, a tím jsou kachny nalákány na dostřel. Tolling retrívr je poté vyslán, aby přinesl mrtvé nebo zraněné ptáky.

Celkový vzhled:

 

Tolling retrívr je středně velký, silný, kompaktní, vyvážen, dobře osvalený pes; je středních až těžkých kostí, velmi obratný a čilý, ostražitý, bdělý a rozhodný.  Mnoho psů tohoto plemene má poněkud smutný výraz až do okamžiku, kdy jdou do práce; pak se jejich výraz mění na intenzivní soustředění a vzrušení.  Při práci mají tito psi rychlou, hbitou akci, s hlavou nesenou téměř na stejné úrovni s linií hřbetu a neustále se pohybujícím ocasem s bohatými praporci.

Chování a temperament:

Tolling retrívr je vysoce inteligentní, snadno se cvičí a má ohromnou vytrvalost. Je silným a zdatným plavcem. Je přirozeným a houževnatým retrívrem na zemi i z vody. Je vždy připraven hbitě jednat, jakmile postřehne nejmenší pokyn k aportování. Jeho silně vyvinutý smysl pro aportování a hravost jsou velmi důležité vlastnosti pro jeho lovecké schopnosti.

Hlava:

Jasně řezaná a poněkud klínovitá.
LEBEČNÍ PARTIE: Mozkovna: Široká mozkovna je jen lehce zaoblená, týlní hrbol nevystupuje a líce jsou ploché.  Dobrá míra průměrného psa je 14 cm mezi ušima. Tento rozměr se mírně zužuje zhruba na 3,8 cm na konci nosní kosti.  Délka hlavy je přibližně 23 cm od nosu k vrcholku týlnímu hrbolu, ale hlava musí být ve správném poměru k velikosti těla.
Stop: Střední.
OBLIČEJOVÁ PARTIE: Nosní houba: Zužuje se od nasazení ke špičce, nozdry jsou dobře otevřené.  Barva by měla odpovídat barvě srsti nebo být černá.
Tlama: Zužuje se v čisté linii od stopu ke špičce nosu, dolní čelist je silná, ale není vystupující.  Dolní linie tlamy probíhá téměř rovně od koutku tlamy ke hraně kosti dolní čelisti. Hloubka tlamy u stopu je větší než u špičky nosu.  Srst na tlamě je krátká a jemná.
Pysky: Přiléhají těsně, tvoří z profilu jemnou křivku, nejsou nijak těžké.
Čelisti / zuby:  Dostatečně silné, aby pes mohl nést i velkého ptáka, velmi důležitá je měkká tlama. Správný skus jsou těsné nůžky; vyžaduje se plnochrupost

Oči:

Posazené široko od sebe, mandlového tvaru, střední velikosti.  Barva jantarová až hnědá.  Výraz přátelský, pozorný a inteligentní.  Okraje očních víček mají stejnou barvu jako pysky.

Uši:

Trojúhelníkové, střední velikosti, vysoko nasazené vzadu na mozkovně, u základny velmi lehce vzpřímené, dobře osrstěné s praporci na zadní straně skladu, s krátkou srstí na zaoblených špičkách.

Krk:

Silně osvalený a dobře nasazený, střední délky, bez jakýchkoliv známek volné kůže na hrdle.

Trup:

Horní linie: Rovná.
Hřbet: Krátký a rovný .
Bedra: Silná a svalnatá.
Hrudník: Hluboký, hrudní kost dosahuje až na úroveň loktů. Žebra dobře klenutá; nejsou sudovitého tvaru ani plochá.
Břicho: Středně vtažené.

Ocas:

Pokračuje v přirozeném velmi mírném sklonu zádě, široký u kořene, bohatě osrstěný s těžkými praporci; poslední obratel dosahuje nejméně k hleznu.  Ocas může být nesen pod úrovní hřbetu s výjimkou okamžiků, kdy je vzbuzena pozornost psa. Tehdy je ocas zatočen nahoru, nikdy se ale nedotýká trupu psa.

Hrudní končetiny:

Měly by vypadat jako rovnoběžné sloupy; rovné a silných kostí.
Plece: Plece svalnaté, s lopatkou dobře skloněnou vzad a dobře uloženou. Lopatka přináší dobrý sklon kohoutku směrem ke krátkému hřbetu.  Lopatka a pažní kost jsou zhruba stejné délky.
Lokty: Měly by těsně přiléhat, nejsou vytočené ani vbočené, pracují hladce a stejnoměrně.
Zápěstí: Silné, mírně skloněné.
Přední tlapy: S prsty spojenými blánou střední velikosti, těsně uzavřené prsty, kulaté tlapy s dobře klenutými prsty a silnými polštářky.  Paspárky mohou být odstraněny.

Pánevní končetiny:

Svalnaté, široké a vzhledem kvadratické.  Zaúhlení končetin vpředu a vzadu musí být harmonicky vyvážené.  Horní a dolní část jsou přibližně stejně dlouhé.
Stehna: Velmi svalnatá.
Kolena: dobře zaúhlená.
Hlezna: Dobře spuštěná dolů, nejsou vtočená dovnitř ani vytočená ven.  Paspárky musí být odstraněny.
Tlapy pánevních končetin: Jako u hrudních končetin.

Chody/pohyb:

Tolling retrívr kombinuje dojem síly s pružným, čilým pohybem. Vpředu je pohyb prostorný a zezadu plný síly.  Tlapy nejsou vytočené ven ani vtočené dovnitř a končetiny se pohybují po přímce.  S rostoucí rychlostí se tlapy psa dostávají pod osu těla do jedné linie; hřbet zůstává v pohybu vodorovný.

Velikost:

Ideální velikost psů starších 18 měsíců je  48 – 51 cm
fen starších 18 měsíců   45 – 48 cm
Jeden palec (2,5 cm) nad nebo pod ideální výšku je povolen.
Hmotnost: Musí být ve správném poměru s výškou a kostmi psa – orientačně: 20 – 23 kg u dospělých psů; feny 17 – 20 kg.

Srst:

Tolling retrívr byl vyšlechtěn k aportování zvěře z ledově studené vody a musí mít dvojitou srst odpuzující vodu. Srst je střední délky a jemnosti s hustou a měkčí podsadou.  Srst může být mírně zvlněná na zádi, ale jinak je rovná.  Zimní srst tvoří v některých případech dlouhé, volné kadeře na hrdle. Praporce jsou měkké na hrdle, za ušima a na zadní straně stehen a praporce na hrudních končetinách jsou středně vyvinuté.
BARVA: Barva je různých odstínů červené nebo oranžové se světlejšími praporci a spodní stranou ocasu a obvykle nejméně s jedním z následujících bílých znaků: špička ocasu, tlapy (skvrna nepřesahuje přes nadprstí), hruď a lysina.  Pes jinak vysoké kvality nesmí být penalizován pro nedostatek bílé.  Pigment nosu, pysků a okrajů očních víček je masově zbarvený, v barvě srsti nebo černý.

Vady:

Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.
Divergující nebo konvergující linie tlamy a mozkovny.
Srázný stop.
Jasně růžový nos.
Nos, oční víčka a oči jiné než předepsané barvy.
Podkus.
Velké, kulaté oči.
Vyklenutý, propadlý hřbet.
Ochablá bedra.
Ocas nesený za pohybu pod úrovní hřbetu.  Ocas příliš krátký,
zalomený nebo zatočený a dotýkající se hřbetu.
Prošlápnuté přední nadprstí.
Rozevřené nebo tenké tlapy.
Otevřená srst (ne dostatečně hustá, volná).
Nedostatek substance u dospělých psů.
Psi o více než jeden palec (2,5 cm) nad nebo pod ideální výšku.

Diskvalifikující vady:

U dospělých jakákoliv známka plachosti.
Skvrnitě depigmentovaný nos.
Podkus větší než 3 mm.
Předkus, zkřížený skus.
Nedostatek kůže spojující prsty.
Bílá na plecích, kolem uší, na hřbetě nebo šíji, na zádi nebo slabinách.
Stříbřitá srst, šedá v srsti, černé oblasti v srsti.
Jakákoliv jiná barva než odstíny červené a oranžové.
Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka:

Psi musí mít dvě zřetelná normální varlata, zcela sestouplá v šourku.