Přihláška k zápisu štěňat ČMKJ

Od 3.7.2020 již chovatelé nedostanou vytištěnou Přihlášku k zápisu štěňat pro ČMKJ a tato nemusí být orazítkována poradcem pro chov jak tomu bylo dosud. Pro chovatele, kteří mají vystavenou Přihášku k zápisu štěňat historicky s razítkem a podpisem, tak ti samozřejmě mohou tento tiskopis využít.

Přihláška k zápisu štěňat pro ČMKJ

Přihlášku k zápisu štěňat si stáhněte zde:

PŘIHÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT ČMKJ – Dokument ke stažení

 

Do políčka jména štěňat vypisujte pouze jména (nikoliv  jména  + název CHS), nejprve psy a potom fenky. Maximální dálka jména štěněte je 25 znaků vč. mezer. 

Vyplněnou přihlášku k zápisu štěňat, kam uvedete všechna štěňata z vrhu vytiskněte, vyplňte počet psů a fen ve vrhu, z druhé strany podepište na řádku „Podpis chovatele“ a odešlete nejpozději do 25.DNÍ od narození štěňat na adresu ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4 k rukám paní V. Dvořákové. V případě, že nedodržíte stanovenou lhůtu, jde o porušení Zápisního řádu ČMKU a z toho vyplývající nesplnění povinností člena při chovu. 

K vyplněné žádosti přiložte:

  • Originál Potvrzení o krytí (Krycí list), podepsaný oběma majiteli/držiteli rodičů a opatřený razítkem a podpisem poradce pro chov
  • Originál PP feny (v případě že se jedná o první vrh feny)
  • Kopii PP psa – otce vrhu – včetně doložení jeho chovnosti a zdravotních a jiných výsledků (v případě, že jde o zahraničního plemeníka a ještě v ČR nebyl v chovu využit)
  • Kopii registrace CHS (kartička) – v případě, že jde o první vrh na danou CHS

Po přidělení zápisních čísel Vám ČMKJ pošle potvrzený formulář včetně zápisových čísel zpět na uvedenou adresu a tento předložíte veterináři při trvalém označování štěňat. Štěňata můžete jen načipovat, nebo načipovat i natetovat. Veterinář vám do originálu formuláře vylepí čísla čipů ke konkrétním jménům a na druhé straně formuláře musí potvrdit razítkem a podpisem, že tento úkon provedl. 

Po načipování štěňat už není možné jména měnit.

Vystavení PP

Originál formuláře Přihláška k zápisu štěňat ČMKJ, s ČMKJ přidělenými zápisovými čísly, potvrzený veterinářem opět odešlete na pracoviště plemenné knihy na adresu ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4 k rukám paní V. Dvořákové se žádostí o vystavení PP.

Následně vám budou na adresu CHS, pokud neuvedete jinak, odeslány průkazy původu na dobírku.

Exportní PP

V případě, že exportujete některé nebo více ze štěňat, vyplňte pro každé z nich Žádost o vystavení exportního průkazu původu – v tomto případě je žadatelem o vystavení export PP chovatel. Nezapomeňte vyplnit kromě detailů konkrétního jedince i úplnou adresu budoucího majitele daného zvířete. Takto vyplněnou žádost nebo žádosti pošlete na ČMKJ spolu s Přihláškou k zápisu štěňat, potvrzenou veterinárním lékařem při žádosti o vystavení PP pro vrh. 

Fotka osoby

Poradce chovu LR 

Iva Vítková
Vysoká n. Labem 498 
503 31

+420 602 375 624 
LR@rkcz.cz

 

Fotka osoby

Poradce chovu GR

Lenka Wagner Nokič
Před Obcí 334              250 63 Nová Ves

+420 608 913 835
GR@rkcz.cz

 

Fotka osoby

Poradce chovu FCR

Mgr. Andrea Řezníčková
Tupolevova 741B
199 00 Praha 18

+420  775 224 625
FCR@rkcz.cz

 

 

Fotka osoby

Poradce chovu NSDTR

MUDr. Jana Daňková
Topolová 562
742 85 Vřesina

+ 420 603 842 833
NSR@rkcz.cz

 

Fotka osoby

Poradce chovu CCR a CBR

Mgr. Ivana Rindošová
Kurzova 2225
155 00 Praha 5

+420 777 244 574
Pro CCR: CCR@rkcz.cz

Pro CBR: CBR@rkcz.cz