Jak se stát členem

Členem klubu se může stát každá fyzická i právnická osoba, členství zahraničních zájemců je též možné. Členské příspěvky se platí na kalendářní rok ve výši 300 Kč, pro nové členy je vstupní poplatek ve výši 350,- Kč (300 Kč roční příspěvek a 50,- Kč je registrační poplatek ). Pro tuzemské i zahraniční zájemce o členství jsou poplatky ve stejné výši. Informace k platbě členských příspěvků a ostatních plateb naleznete na stránce klubové poplatky.

Po zaregistrování matrikou obdržíte e-mailem výzvu a návod k aktivaci Vašeho osobního účtu v Retriever klubu CZ. Po přihlášení můžete, v souladu s GDPR, sledovat, osobní data, které o Vás Retriever klub eviduje a TÉŽ SI STÁHNOUT ČLENSKOU PRŮKAZKU V PDF (papírové průkazky nejsou zasílány).

V okamžiku podání přihlášky a uhrazení vstupního poplatku se stáváte čekatelem, který má všechna práva člena, kromě práva hlasovat na členské schůzi. Toto právo získáte až po schválení Vašeho členství členskou schůzí. Členské číslo budete nadále užívat jako variabilní symbol pro identifikaci veškerých Vašich plateb na účet klubu.
V případě jakýchkoliv potíží či nejasností se obraťte na matrikáře klubu.

Další informace týkající se členství:

– přihlásit se za člena klubu je možné kdykoliv během roku, platba je však platná jen na daný kalendářní rok (tj. rok, v kterém je platba připsaná na klubový účet)
– roční členské poplatky (pokračování členství) je nutné uhradit nejpozději do 31. 3. toho roku, na který členství platíte, pokud tak neučiníte, vaše členství v Retriever klubu zaniká,
– při zániku členství jsou z databáze klubu vymazány osobní informace, je ponecháno pouze jméno a příjmení
– pokud se opětovně chcete stát členem klubu (nebo jste neprovedli úhradu členského poplatku do konce března) je nutné opakovat celý proces přihlášení
– výhody člena klubu jsou vázány na majitele psa/feny, ne např. na vůdce psa, tj. pokud není majitel psa/feny čekatelem/členem RK CZ, není možné uplatnit snížené členské poplatky za akce pořádané klubem (členství vůdce nemá na výši poplatků