Jak se stát členem

Členem klubu se může stát každá fyzická i právnická osoba, členství zahraničních zájemců je též možné. Členské příspěvky se platí na kalendářní rok ve výši 300 Kč, pro nové členy je vstupní poplatek ve výši 350,- Kč (300 Kč roční příspěvek a 50,- Kč je registrační poplatek ). Pro tuzemské i zahraniční zájemce o členství jsou poplatky ve stejné výši. Informace k platbě členských příspěvků a ostatních plateb naleznete na stránce klubové poplatky.

Po zaregistrování matrikou obdržíte e-mailem výzvu a návod k aktivaci Vašeho osobního účtu v Retriever klubu CZ. Po přihlášení můžete, v souladu s GDPR, sledovat, osobní data, které o Vás Retriever klub eviduje a TÉŽ SI STÁHNOUT ČLENSKOU PRŮKAZKU V PDF (papírové průkazky nejsou zasílány).

V okamžiku podání přihlášky a uhrazení vstupního poplatku se stáváte čekatelem, který má všechna práva člena, kromě práva hlasovat na členské schůzi. Toto právo získáte až po schválení Vašeho členství členskou schůzí. 
V případě jakýchkoliv potíží či nejasností se obraťte na matrikáře klubu.

Další informace týkající se členství:

– přihlásit se za člena klubu je možné kdykoliv během roku, platba je však platná jen na daný kalendářní rok (tj. rok, v kterém je platba připsaná na klubový účet)
– roční členské poplatky (pokračování členství) je nutné uhradit nejpozději do 31. 3. toho roku, na který členství platíte, pokud tak neučiníte, vaše členství v Retriever klubu zaniká,
– i po zániku členství jsou členovi přístupné osobní údaje, které o něm klub nashromáždil – na žádost člena dojde k jejich vymazání
– pokud se opětovně chcete stát členem klubu (nebo jste neprovedli úhradu členského poplatku do konce března) je nutné opakovat celý proces přihlášení
– výhody člena klubu jsou vázány na majitele psa/feny, ne např. na vůdce psa, tj. pokud není majitel psa/feny čekatelem/členem RK CZ, není možné uplatnit snížené členské poplatky za akce pořádané klubem (členství vůdce nemá na výši poplatků