Jak uchovnit

Podmínky chovnosti

Pro uchovnění je nutné aby pes či fena splnili podmínky chovnosti. Tyto jsou stanoveny pro každé plemeno specificky a najedete je aktuálně na stránkách jednotlivých plemen.

 

Žádost o uchovnění

Od 15.5.2020 najdete na stránkách RK CZ v sekci Formuláře ke stažení, formulář Žádost o uchovnění.

Jde o PDF formulář, který si můžete přímo na PC nebo notebooku vyplnit a zaslat elektronicky (preferovaná varianta) emailem nebo vytisknout a podepsat.

Co dále?

Elektronicky (preferovaná varianta):Tradičně:

Majitel pošle emailem odpovídajícímu poradci pro plemeno ČITELNÉ skeny (Digitální oskenovaná kopie) nebo obrázky (prosím posílejte obrázky čitelně ale v rozumné velikosti) potřebných dokumentů

–       Vyplněnou Žádost o uchovnění (není nutné tisknout a podepisovat, stačí elektronicky vyplnit jméno)

–       Sken potvrzení o zaplacení poplatku za uchovnění

–       Sken obou stran případně příloh PP daného jedince

–       Sken zdravotních výsledků – DKK + DLK (Včetně průvodních formulářů posuzujících lékařů, nejen první stranu), gen testů, OCD případně dalších

–       Sken posudků z výstav (věk více než 1rok + zapsaný skus a výška na posudku nebo v PP)

–       Sken tabulek OVVR nebo zkoušek, na kterých je přezkoušeno přinášení, mezi které patří: všechny soutěže k získání lovecké upotřebitelnosti, pořádáné RK CZ nebo KCHLS se zadáním CACT a dále všechny zkoušky lovecké upotřebitelnosti ČMMJ (OMS), posuzované dle platného zkušebního řádu pro slídiče a retrievery, na kterých je přezkoušeno přinášení (Podzimní zkoušky, Lesní zkoušky, Zkoušky z vodní práce a Všestranné zkoušky).

–       Fotografie psa v postoji a portrét

 

Majitel pošle emailem poradci pro plemeno Žádost o uchovnění a fotografie psa v postoji a portrét

Majitel odešle současně originál průkazu původu a originály dokumentů včetně podepsané Žádosti o uchovnění na adresu odpovídajícího poradce pro chov

 

Veškeré ostatní dokumenty pošle v originále a kopii na adresu odpovídajícího poradce pro plemeno

V případě, že skeny budou nečitelné, dokumentace bude nekompletní nebo nedorazí, bude poradce pro chov kontaktovat majitele psa a domluví se na alternativním postupu. Bude-li vše v pořádku, ověří zaslané skeny proti originálům a originály včetně vyznačení splnění chovných podmínek do PP pošle zpět majiteli na adresu, uvedenou v žádosti o uchovnění.

 

Poradce ověří kopie proti zaslaným originálům a po vyznačení splnění chovných podmínek do PP pošle originály zpět majiteli na adresu uvedenou v žádosti o uchovnění
Originál Žádosti o uchovnění zakládá poradce pro plemeno spolu s oboustrannou kopií PP s vyznačením chovnosti.Originál Žádosti o uchovnění zakládá poradce spolu se všemi zaslanými kopiemi dokumentace pro plemeno spolu s oboustrannou kopií PP s vyznačením chovnosti.
Elektronicky – do 3 týdnů po doručení originálu PP a kompletní dokumentace (doba doručování není v termínech zahrnuta)

Do 5 ti týdnů po doručení dokumentace

(doba doručování není v termínech zahrnuta)

Elektronická verze doručování urychlí proces uchovnění a chrání lesy

 

NEZAPOMEŇTE, že pro přiznání chovnosti psa/feny na zkouškách, je nutné psa zaevidovat jako chovného také na plemenné knize ČMKJ.

Originál PP s razítkem od poradce pro chov, které potvrzuje splnění chovných podmínek doručte se žádostí o zápis chovného jedince do plemenné knihy na adresu:

ČMKJ, k rukám paní Věry Dvořákové,
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4 – Chodov

Tel: 224949510
úřední hodiny dle informací na stránkách ČMKJ

Psy – samce je vhodné zapsat coby chovné do Plemenné knihy ihned po uznání chovnosti poradcem pro chov. Feny, pokud nepotřebujete zapsanou chovnost na plemenné knize kvůli zkouškám LUP, stačí zapsat s prvním vrhem. (S Přihláškou vrhu k zápisu štěňat musíte následně poslat i originál PP feny.) Zapsání psa/feny coby chovných jedinců do plemenné knihy ČMKJ je zpoplatněno jednorázovým poplatkem, dle ceníku ČMKJ.

POPLATKY

Pokud chcete uchovnit psa či fenu prostřednictvím RK CZ, je vhodné být členem tohoto klubu, neboť člen platí za uchovnění částku 100,- Kč a to na:

č. účtu RK-CZ:    2900706251
kód banky:    2010
variabilní symbol:    Vaše členské číslo/ při platbě vstupního poplatku použijte 0000/nečlen klubu 0000
Specifický symbol: 202020

Pro nečleny platí stejné podmínky + poplatek 3000,- Kč.

Přihlásit do klubu se můžete zaplacením členského poplatku a vyplněním online přihlášky

Fotka osoby

Poradce chovu LR a CHBR

Lucie Pajerová
Okrouhlice 274
582 31

+420 728 674 231
LR@rkcz.cz

Fotka osoby

Poradce chovu GR

od 16.4.2020 dočasně za paní A. Čečrdlovou

Radka Stegurová
Studeněves 5
27379 Tuřany u Slaného

+420 777 929 444
poradcechovu@rkcz.cz

 

Fotka osoby

Poradce chovu FCR

BSc. Kateřina Vernerová
U Planin 466
252 45 Ohrobec – Károv

+420 608 627 462
FCR@rkcz.cz

 

Fotka osoby

Poradce chovu NSDTR

Ing. Eliška Gazárková (Nekardová)
V Dědině 5
698 01 Veselí nad Moravou

+ 420 770 689 777
NSR@rkcz.cz

Fotka osoby

Poradce chovu CCR

Ivana Rindošová
Kurzova 2225
155 00 Praha 5

+420 777 244 574
CCR@rkcz.cz