Krytí

Rozhodli jste se nakrýt Vaší chovnou fenku. Jste členem klubu, máte zaplacené poplatky na daný rok a vybraného chovného psa a případně náhradníka, kterého budete chtít využít. Co dál? 

Žádost o vystavení Potvrzení krytí (Krycí list, dále KL) 

Od 10.5.2020 budou „Potvrzení o krytí“ neboli tzv. „krycí listy“ vystavovány na základě žádosti.

ZDE  je žádost ke stažení, můžete ji vyplnit na PC a vyplněnou a podepsanou ji pošlete elektronicky nebo poštou na adresu odpovídajícího poradce pro chovu spolu s kopií členské průkazky nebo dokladu o zaplacení členského poplatku za aktuální rok a kopií potvrzení o platbě za vystavení KL v odpovídající výši.

V žádosti o vystavení KL je nově nutné uvést plemeníka, kterého chce chovatel využít, případně dva plemeníky, pokud chcete mít možnost využít náhradního krycího psa. V případě, že neuvedete náhradníka, bude na KL druhý pes proškrtnutý.

Z toho důvodu zavádíme variantu expresního vystavení KL s příplatkem.  

Je nám jasné, že se často o plemeníkovi majitel chovné feny rozhoduje až v těsné souvislosti s háráním. Proto si můžete požádat o zrychlené vystavení KL, navíc i ve standardní lhůtě vydání KL dáváme majitelům chovných fen možnost na žádost uvést až dva plemeníky, oba budou uvedení na KL a bude možné využít kteréhokoliv z nich.

Nadále nicméně nebude možné krýt jiným psem, než jedním ze dvou uvedených na žádosti a KL, pokud se majitel chovné feny nedomluví s odpovídajícím poradcem chovu jinak.

K žádosti přiložte:

  1. PDF průkazku člena platnou pro daný rok nebo potvrzení o platbě členských příspěvků na daný rok
  2. Potvrzení o zaplacení poplatků za vystavení KL v odpovídající výši
  3. U zahraničních psů oboustrannou kopii PP a doložení chovnosti. Pokud již pes v ČR měl registrovaný vrh, stačí odkaz na vrh/kopii PP potomka.

 

Standardní doba vystavení od doručení Žádosti je 30 dní, v případě EXPRES varianty do 10 dní. (doručovací doba není započítaná do lhůty vystavení) Chovatelé by tedy měli stihnout o krycí list požádat a mít ho vystavený, i když požádají se začátkem hárání fenky.

Pro expres varianty doporučujeme kontaktovat poradce pro chov telefonicky nebo emailem.

Poradce chovu po přijetí vaší žádosti vystaví 3 originály KL, které označí datem vystavení, razítkem a podpisem. Odešle je na vaši adresu, uvedenou v žádosti, spolu s originálem Přihlášky zápisu štěňat. Ta bude též označená datem vystavení, razítkem a podpisem.

Po nakrytí fenky odešlete jeden podepsaný originál KL na adresu poradce pro chov a to nejpozději do 8 dní po krytí. Jeden originál zůstává majiteli psa a poslední originál přikládáte následně k Přihlášce k zápisu štěňat

V případě, že si nepřejete zveřejnění údajů v přehledu krytí, dohodněte se na této variantě s poradcem pro chov.

KL je platný 1 rok od data vystavení!

Vysvětlení:

Proč tato úprava postupu? Bohužel se nám v historii opakovaně stalo, že majitelé chovných fen využívají v chovu buď psy s nedokončenou chovností, případně psy z nějakého důvodu vyřazené z chovu, případně v majetku osob v nějakém řízení, případně psy zahraniční, zapůjčené atd., ke kterým následně není dostupná odpovídající dokumentace. Všechny tyto případy mají za následek postihy nebo komplikace při zápisu štěňat a poškozují jméno klubu.

Chov v RK CZ je nadále „evidovaný“, tzn. je opravdu VÝHRADNĚ na majiteli feny, jakým plemeníkem nakryje.

RK CZ si ale rezervuje právo náhledu na plán chovatele a případné upozornění majitele fenky na nějaká pravidla nebo postupy, které je nutné dodržet, aby nedošlo k porušení Zápisního řádu ČMKU a nadřízených kynologických norem. Je nutné vzít do úvahy skutečnost, že klub odpovídá dalším organizacím za to, že chovatelé dodržují zásady a řády, které chov v rámci ČR definují.

Věříme, že tato změna postupu, kromě drobné změny flexibility, zajistí větší komfort a plynulost průběhu zápisu a evidence odchovaných vrhů na plemenné knize.

 

POPLATKY

Poplatky za vystavení KL zaplaťte prosím před zasláním Žádosti o vystavení Potvrzení krytí na

č. účtu RK-CZ:    2900706251
kód banky:    2010
variabilní symbol:    Vaše členské číslo/ při platbě vstupního poplatku použijte 0000/nečlen klubu 0000
Specifický symbol: 302020

ve výši:

  • standardní lhůta (do 30dní) – 150 CZK
  • EXPRES (do deseti dní) – 300 CZK 
Fotka osoby

Poradce chovu LR a CHBR

Lucie Pajerová
Okrouhlice 274
582 31

+420 728 674 231
LR@rkcz.cz

Fotka osoby

Poradce chovu GR

od 16.4.2020 dočasně za paní A. Čečrdlovou

Radka Stegurová
Studeněves 5
27379 Tuřany u Slaného

+420 777 929 444
poradcechovu@rkcz.cz

 

Fotka osoby

Poradce chovu FCR

BSc. Kateřina Vernerová
U Planin 466
252 45 Ohrobec – Károv

+420 608 627 462
FCR@rkcz.cz

 

Fotka osoby

Poradce chovu NSDTR

Ing. Eliška Gazárková (Nekardová)
V Dědině 5
698 01 Veselí nad Moravou

+ 420 770 689 777
NSR@rkcz.cz

Fotka osoby

Poradce chovu CCR

Ivana Rindošová
Kurzova 2225
155 00 Praha 5

+420 777 244 574
CCR@rkcz.cz

Krycí listy, které již máte vystavené –

  • Do 1.7. bude možné již vystavené krycí listy využít bez jakýchkoliv úprav.
  • Pokud budete fenku krýt po 1.7.2020 stačí kontaktovat odpovídajícího poradce pro chov a doložit doklad o zaplacení poplatku za vystavení krycích listů, doplnit potřebné informace (plemeníka) a KL vám bude vystavený nový.
  • Pokud jste zaplatili spolu s uchovněním i vystavení KL, ale budoucího otce vrhu zatím nemáte vybraného – kontaktujte poradce pro chov, poplatek vám zůstává uhrazený a až se rozhodnete, budou vám krycí listy ve standardní lhůtě bez doplatku vystaveny. V případě volby expres varianty bude na místě doplatek.

Veškeré nové žádosti o vystavení krycích listů od 10.5.2020 již budou přijímány výhradně na základě vyplněné žádosti.