Jak uchovnit na výjimku

Výjimka z chovných podmínek pro pracovní linie Retrieverů

Výjimku ze stávajících chovných podmínek je možné se souhlasem obou klubů zastřešujících plemena retrieverů, pokud budou splněny níže uvedené požadavky.

Bonitace:

Pořádaná vždy oběma kluby – KCHLS a RK CZ (posoudí oprávněný vybraný rozhodčí exteriéru, člen KCHLS nebo RK CZ – posuzovat se bude: kohoutková výška, chrup (skus), postavení očních víček, v případě psů varlata. Bonitace je přístupná pro jedince ve věku od 12 měsíců

Pracovní zkouška:

WT tř. L s min. hodnocením velmi dobrý pořádané jedním z klubů – KCHLS / RK CZ. WT musí obsahovat vodní disciplínu, kde pes prokáže, že plave. Pokud není disciplína součástí WT, musí pořadatel zajistit možnost provedení a přezkoušení psa ve vodě rozhodčím posuzujícím WT. V případě, že toto terén neumožňuje, není výsledek tohoto WT možno použít jako zkoušku pro chovnost. Dále je možné použít výsledek WT pořádaného v zahraničí.

a

Jakákoliv CACT zkouška z loveckého výkonu s loveckou upotřebitelností pořádaná jedním z klubů – KCHLS / RK CZ tj. SZVP, PZ, VZPR, ZPR a SZR – min. v II. ceně nebo FT – úspěšné dokončení. Bude uznáno i úspěšné dokončení FT v zahraničí. Může být použita pouze zkouška obsahující vodní disciplínu, kde pes prokáže, že plave. Zkouška musí být vždy úspěšně dokončena.

Zdravotní testy dle stávajících podmínek klubu pro chovnost retrieverů.

Jedinci uchovnění na Výjimku nesplňují běžné podmínky chovnosti (nedosáhli na požadované výstavní výsledky). Jedinci uchovění na Výjimku mohou být použiti v chovu jen mezi sebou. Výjimku z chovu dle těchto pravidel uděluje RK CZ a KCHLS. V případě zahraničního krytí  se výjimka neaplikuje.

Orientační přehled:

Chovná fena na Výjimku x Chovný pes na Výjimku v rámci ČR

Chovná fena na Výjimku x Chovný pes v zahraničí

Chovný pes na Výjimku x Chovná fena v zahraničí

Jedinec uchovněný na výjimku nemůže být nikdy později uchovněn podle stávajících chovných podmínek.

Za dodržení výjimky z chovných podmínek odpovídají oba chovatelské kluby a jejich poradci chovu.