Regionální střediska

Ke vzájemné pomoci v chovu a výcviku, k propagaci RK CZ a jeho plemen, ke společenskému vyžití si mohou členové klubu se souhlasem výboru klubu RK CZ založit středisko RK CZ. Středisko klubu je organizační součástí klubu bez právní subjektivity. Je ustanoveno ve spádových oblastech a zaměřuje se dle zájmů členů v dané oblasti. Činnost střediska musí být v souladu se stanovami RKCZ, s řády a směrnicemi ČMMJ a obecně platnými předpisy. Středisko může vystupovat pod RK CZ a spolupracovat s místně příslušným OMS, ČMMJ a jinými společenskými sdruženími nebo organizacemi na základě výborem klubu předem schválené plánované činnosti. Zájemce  o ustanovení střediska předloží výboru RK CZ  písemnou žádost o souhlas s ustanovením střediska. V žádosti uvede název střediska (Pardubické, Jihočeské,…), konkrétní okruh svých zájmů a zamýšlených aktivit, adresu kontaktní osoby a předloží plán činnosti střediska.

  1. Členové RK CZ mají právo přihlásit se do jednoho ze středisek dle svého uvážení a svých zájmů. Středisko zajišťuje pořádání klubových nebo zájmových akcí, které mu byly výborem pro příslušný rok svěřeny a schváleny. Středisko zajišťuje své akce plně ve vlastní režii, včetně finančních prostředků.
  2. Akce a činnosti střediska budou zveřejňovány na klubovém webu.
  3. Kontaktní osoba střediska se podle potřeby může zúčastnit na vlastní náklady schůzí výboru RK CZ, vždy předem ohlášená a výborem schválená jako host pozvaný na určitý časový úsek.
  4. Střediska nemají další oficiální organizační 41strukturu, kontaktní osoba je vůči klubu zodpovědná za chod střediska. Proto změna této osoby bez  předchozího schválení výboru automaticky ruší existenci střediska ke dni výše uvedené změny.
  5. O zrušení střediska rozhoduje nejméně 2/3 většina jejích členů nebo výbor RK CZ, pokud nepracuje či nepracuje v souladu s předpisy a normami klubu, kazí dobré jméno klubu či pokud o to požádá kontaktní osoba střediska.

Chcete požádat o založení střediska?

1) Ověřte si, jestli ve Vaší blízkosti už nějaké neexistuje. Pokud ano, spojte se s jeho garantem.

2) Pokud ve Vašem okolí regionální středisko neexistuje, vyplňte žádost a postupujte viz výše. (Odešlete na sídlo klubu s označením obálky: regionální středisko)

Prihláška k založení regionálního strediska

PŘÍBRAM

Název střediska Kontaktní osoba Telefon Mail, web
Regionální středisko Příbram Karel Stehlík 777 998 599 karel-stehlik@volny.cz

Akce:

Štěňata od 6 měsíců

Základní výcvik poslušnosti
Příprava na zkoušky OVVR, Lovecká upotřebitelnost, WT
Výstavy
Agility, Flyball
Canisterapie


VÝCHODNÍ ČECHY

Název střediska Kontaktní osoba Telefon Mail, web
Regionální středisko Nový Bydžov Ing. Jarmila Pokorná 603 227 741 z.kralovskych.teras@seznam.cz
Akce: Příprava na zkoušky – OVVR a zkoušek lovecké upotřebitelnosti
Pomoc a rady zájemcům o canisterapii (CT)
Pořádání OVVR, ZV a zkoušek lovecké upotřebitelnosti
Výstavy
Úprava psů
Poradenství: výcvik, chov apod.


TÝNEC NAD LABEM

Název střediska Kontaktní osoba Telefon Mail, web
Regionální středisko Týnec nad Labem (okr. Kolín) Radka Štencelová 724 290 126 stencelovaR@seznam.cz
Akce: Pravidelné schůzky členů
Vzdělávací přednášky v oblasti chovu a péče
Nácviky na  zkoušky OVVR, výcvikový tábor
Pořádání OVVR a zkoušek LU

 


JIŽNÍ MORAVA

Název střediska Kontaktní osoba Telefon Mail, web
Regionální středisko Jižní Morava Milan Doktor 604 968 975 mdoktor1@seznam.cz
Akce: Pomoc s výcvikem – OVVR
Pomoc a rady zájemcům o canisterapii (CT), pořádání CT zkoušek
Rady a pomoc při chovu péči, výživě a výchově štěňat
Rady a pomoc při chovu péči, výživě a výchově dospělých psů
Úprava psů
pořádání OVVR


PRAHA – KLÁNOVICE

Název střediska Kontaktní osoba Telefon Mail, web
Regionální středisko Praha – Klánovice Jarmila Horníčková 775 975 977 jarmila.hornickova@gmail.com
Akce: nácvik OVVR
nácvik na vyšší typy zkoušek
poradenství: jak uchovnit psa, jak se přihlásit na výstavu a jak vystavovat, chov apod.


MLADÁ BOLESLAV

Název střediska Kontaktní osoba Telefon Mail, web
Regionální středisko Mladoboleslavsko a okolí Vladimíra Balšánková 602 175 779 balsankova@seznam.cz
Akce: Nácviky na OVVR
Pravidelné schůzky členů
Nácviky na lovecké zkoušky
Rady a pomoc při chovu péči, výživě a výchově štěňat
Rady a pomoc při chovu péči, výživě a výchově dospělých psů
Pravidelná setkávání s veterinářem, možnost očkování aj.


TEPLICKO

Název střediska Kontaktní osoba Telefon Mail, web
Regionální středisko Teplicko Dana Maděrová 774 071 206 marderovadana@seznam.cz
Akce: Výcvik a příprava retrieverů na OVVR a zkoušky lovecké upotřebitenosti
Pořádání OVVR a loveckých zkoušek
Skoky do vody – soutěž


N
EUMĚŘICE

Název střediska Kontaktní osoba Telefon Mail, web
Regionální středisko Neuměřice Marie Šustová 739 467 384 marie.sustova@seznam.cz
Akce: Výcvik a příprava retrieverů na zkoušky LUP a klubové soutěže.
Výcvik a příprava OVVR.
Úprava srsti retrieverů.

KARLOVY VARY

Název střediska Kontaktní osoba Telefon Mail, web
Regionální středisko Karlovy Vary Simona Kosmáková 605 583 373 simona.kosmakova@centrum.cz
Akce: Pomoc při vystavování na výstavách. Pomoc a rady zájemcům o canisterapii
Výcvik a příprava na OVVR. Základní výcvik poslušnosti
Pořádání klubových zkoušek