Zlatý retriever

Podmínky chovnosti

Plemeno Kohoutková výška Chrup, Zdravotní testy Výstavní ocenění (získané po roce věku psa) Výkon a druh zkoušky Rtg, kyčlí a loktů DKK + DLK

GR

– pes

– fena

56 – 61 cm

51 – 56 cm

výhradně nůžkový skus,
smí chybět zuby kromě řezáků a špičáků
Nejméně dvě výstavy, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC (nestačí oblastní klubová výstava), pořádaná RK CZ nebo KCHLS. Ocenění musí být min. 2x VD. Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská OVVR nebo jakákoliv lovecká zkouška či soutěž s přezkoušením přinášení.**

DKK A/A až C/C*

DLK pouze vyhodnotit, výsledek neovlivňuje chovnost

V případě neplnochrupého jedince je možné krytí pouze ve spojení s plnochrupým.

Seznam rozhodčích exteriéru plemen skupiny 8. FCI oprávněných k měření kohoutkové výšky a kontrole správnosti skusu a úplnosti chrupu mimo výstavní kruh za účelem uchovnění psů a fen plemen retriveru nalezenete ZDE 

Pokud je DKK A/C až C/C je možné krytí pouze ve spojení s DKK A/A až B/B

 

Doporučené zdravotní testy u chovných jedinců:

OCD – rentgenologické vyšetření ramen, při snímkování DKK/DLK, oficiálně vyhodnotí stejný lékař, který hodnotí DKK/DLK.

Pravidelně jednou ročně oftalmologické (oční) vyšetření (PRA/CAT/RD); zjišťuje se výskyt očních defektů, vyšetřeni by měli být oba rodiče, týká se i jedinců, kteří jsou geneticky prcd-PRA clear

Doporučené genetické testy u chovných jedinců:

PRAprcd

GR_PRA1

GR_PRA2

U očních onemocnění GR-PRA1, GR-PRA2 a PRAprcd je v případě, že jeden z rodičů má výsledek testů CARRIER (přenašeč) nutné, aby druhý z rodičů měl tento test negativní.

Je naprosto zásadní používat genetické testy správně! Především je třeba si uvědomit, že přenašeč (carrier) je především zdravé zvíře a díky genetickým testům je možné tyto přenašeče využívat v chovu bez rizika narození postiženého štěněte. Vyřazování přenašečů naprosto zbytečně drasticky zmenšuje genofond plemene. Proto je důležité testovat nejen chovné psy, ale i feny a podle výsledků volit partnera, který bude co nejméně příbuzný, bude odpovídat typem a vhodně vyváží slabiny feny a nebude přenašečem téhož defektu jako fena. Není žádoucí využívat pouze psy čisté „na všechno“. Je třeba si uvědomit, že na mnoho jiných nemocí genetické testy nejsou a právě jejich výskyt může kvůli zmenšování genofondu v budoucnu dramaticky stoupnout.

Z chovu by naopak měla být vyřazena všechna zvířata, která trpí vážnějším onemocněním, bez ohledu na chovné podmínky nebo doporučené genetické testy. Mnoho onemocnění ani natestovat nejde a přesto jsou v našich plemenech hojně zastoupena. Jde zejména o všechny defekty a onemocnění, na které genetické testy neexistují: epilepsie, srdeční vady, renální selhání a juvenilní renální dysplazie, ektopický ureter, snížená činnost štítné žlázy, metabolická a autoimunitní onemocnění, těžké alergie a kožní problémy, entropium, ektropium, OCD, oboustranná ruptura kolenních vazů, spondylóza, luxace patelly, karcinomy (osteosarkom, lymfom, hemangiosarkom, mastocytom, nádorová onemocění mléčných lišt a pod.), degenerativni myelopatie, muskulární dystrofie zlatých retrívrů a další onemocnění závažně ovlivňující zdraví a život psa.

Seznam laboratoří nabízejících genetické testy:

Tilila Laboratories CZ,   www.tilialaboratories.cz

Genomia (CZ),  http://www.genomia.cz

Laboklin/Labogen (DE, pobočka v CZ),  http://www.labogen.cz 

 

Jak uchovnit

KONTAKT PORADCE CHOVU Zlatý retriever:

Lenka Wagner Nokič
Před Obcí 334

250 63 Nová Ves

Tel: +420 608 913 835
email: GR@rkcz.cz

Postup při uchovnění

Pokud chcete uchovnit psa či fenu prostřednictvím Retriever klubu CZ, je vhodné být členem tohoto klubu, neboť člen platí za uchovnění částku 100,- Kč na účet klubu 2900706251/2010. Při úhradě složenkou typu A na poště je adresa: Retriever klub CZ – Spolek, Nová 1268/10, 664 34 Kuřim. Pro nečleny platí stejné podmínky + poplatek 3000,- Kč.
Přihlásit do klubu se můžete buď vyplněním online přihlášky(https://www.retriever-klub.cz/matrika)
Po splnění všech chovných podmínek zašlete všechny níže uvedené potřebné doklady doporučeným dopisem na adresu příslušného plemenného poradce chovu, který provede registraci chovnosti a zaznamená ji do průkazu původu. Uchovnit lze jedince starší 18 měsíců.
Doklady k uchovnění:
1. Originál průkazu původu psa a jeho kopie
2. Originály výstavních posudků a jejich kopie (stačí dva) *
3. Originál a kopie tabulky ze svodu loveckých psů, pokud jste jej absolvovali
4. Originál a kopie soudcovské tabulky ze zkoušek**
5. Kopie výsledku vyšetření dysplazie***
6. Kopie dokladu o zaplacení členského příspěvku
7. Dvě fotografie psa či feny (hlava a výstavní postoj), nejlépe na CD či DVD, či emailem
8. Kopie dokladu o zaplacení poplatku za uchovnění.

Všechny kopie dokladů se zakládají, originály se vrací majiteli doporučenou poštou. Po provedené klubové registraci chovnosti Poradcem chovu provede záznam chovnosti rovněž Plemenná kniha ČMKJ, kam je potřeba zaslat originál průkazu původu, a to u psů ihned po registraci klubem, u fen stačí spolu s podáním přihlášky k zápisu vrhu štěňat.
*Pro zařazení do chovu jsou platné výstavní posudky získané po roce stáří psa. Je nutné doložit posudky z nejméně dvou výstav, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC (nestačí oblastní klubová výstava), pořádaná RK CZ nebo KCHLS. Ocenění musí být min. 2x VD. Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská. Alespoň na jednom z výstavních posudků musí být uvedena výška psa a kontrola chrupu a skusu, nemáte-li posudek z jarního svodu loveckých psů, kde jsou tyto údaje vždy součástí posudku.

 

**Jednou z podmínek chovnosti je absolvování zkoušek, a to buď OVVR nebo zkoušek, na kterých je přezkoušeno přinášení, mezi které patří: všechny klubové zkoušky a soutěže k získání lovecké upotřebitelnosti  pořádáné RK CZ nebo KCHLS se zadáním CACT a dále všechny zkoušky lovecké upotřebitelnosti ČMMJ (OMS), posuzované dle platného zkušebního řádu pro slídiče a retrievery, na kterých je přezkoušeno přinášení (Podzimní zkoušky, Lesní zkoušky, Zkoušky z vodní práce a Všestranné zkoušky). OVVR (Ověření vrozených vlastností retrieverů) pořádá Retriever klub a KCHLS (Klub chovatelů loveckých slídičů) a pes se jich může zúčastnit po dosažení 6 měsíců věku.

***Rtg kyčelních a loketních kloubů se provádí nejdříve ve stáří jednoho roku a musí být vyhodnocen jedním z níže uvedených smluvních posuzovatelů RK CZ. Nejprve si na webových stránkách klubu vyplníte formuláře pro vyhodnocení DKK a DLK (jméno psa, identifikační údaje, rodiče, chovatel, majitel,…) a oba dvakrát vytisknete. Nemáte-li přístup k internetu, požádejte o zaslání formuláře sekretáře klubu. Klubový certifikát je přílohou Potvrzení o vyšetření kyčlí a loktů Komory veterinárních lékařů ČR. Pořizovatelem snímku může být buď Váš veterinář, nebo se můžete objednat přímo u jednoho z posuzovatelů. Pořizovatel snímku potvrdí kontrolu totožnosti psa a do originálu průkazu původu zapíše provedení snímkování. Rtg snímky spolu se všemi formuláři ( 2xKlubový certifikát DKK, 2x Klubový certifikát DLK, Formuláře komory veterinárních lékařů) poté zašle na adresu Vámi zvoleného posuzovatele. Výsledek obdržíte od posuzovatele formou Certifikátu komory veterinárních lékařů a Klubového certifikátu. Upozorňujeme, že dle nařízení Komory veterinárních lékařů lze snímkovat kyčelní klouby s následným vyhodnocením snímku po roce věku psa pouze jedenkrát.
Doporučujeme ověřit si předem cenu za zhotovení snímku, na různých pracovištích se může lišit až několikanásobně v závislosti na vybavení, komfortu a cenové politice kliniky.

Nezapomeňte si předem vytisknout klubové certifikáty a vyplnit identifikační údaje psa i jména obou rodičů! Formulář Komory veterinárních lékařů vám vydá a vyplní zhotovitel snímku.

Seznam smluvních posuzovatelů DKK a DLK pro RK CZ:

MVDr. Milan Decker

Krchleby 44
345 61 Staňkov
tel: 379 492 722, 728 665 140
mail: veterina@decker.cz
www.decker.cz

 

MVDr. Lukáš Duchek

K Hájům 2671//
155 00 Praha 13-Stodůlky
tel: 251 511 651
mail: provoz@vetcentrum.cz
www.vetcentrum.cz

 

MVDr. Milan Snášil

Veterinární klinika pro psy a kočky
Podveská 20
624 00, Brno – Komín
tel: 549 251 419, 605 813 955
mail: snasil@seznam.cz
www.snasil.cz

 

MVDr. Vilma Hypská

Veterinární centrum VIVA
Medkova 1723/6
500 02, Hradec Králové
tel: 495 532 233 , 777 553 220
mail: info@vivavet.cz
www.vivavet.cz

 

MVDr. Marek Pepřík

Veterina za Knihovnou
Nádražní okruh 35
746 01 Opava
tel: 553 622 314
mail: mpeprik@seznam.cz
www.veterina-zaknihovnou.cz

 

MVDr. Libor Vlček

Klinika Vltava
Otavská 1453
370 11 České Budějovice
tel: 385 520 561
mail: vklinika@klinika-vltava.cz
www.klinika-vltava.cz

Klubový certifikát DKK a DLK

 

Chovní jedinci GR – soubory ke stažení

 

GR Tabulka-chovní-psi.docx      GR Tabulka-chovní-psi – 2.docx

 

Standard

Země původu:

Velká Británie

Celkový vzhled:

symetrický, vyvážený, statný, vyrovnaného pohybu, má laskavý výraz

Charakteristika povaha:

poslušný, inteligentní a vyjadřuje přirozenou pracovní schopnost, laskavý, přátelský a důvěřivý

Hlava a lebka:

vyvážená a dobře stavěná, lebka široká, bez hrubých rysů, dobře sedí na krku, čenich je dobře vyvinutý, široký a hluboký. Délka nosní části je přibližně rovna délce části lebeční, nos je černý.

Oči:

temně hnědé, dobře posazené do stran, tmavá víčka.

Uši:

střední velikosti, zavěšené přibližně v rovině očí

Morda:

silné čelisti, které mají dokonalý, pravidelný a úplný nůžkový skus, to znamená, že horní řezáky těsně překrývají spodní řezáky a rostou rovně z čelistí.

Krk:

dostatečně dlouhý, suchý a svalnatý

Trup:

vyvážený, dobře svázaný, hrudník je prostorný a hluboký. Žebra jsou dlouhá, pružná, hřbet pevný, rovný.

Nohy:

Přední končetiny: jsou rovné s dokonalým kostěným podkladem, ramena dobře přiléhají, má dlouhé lopatky se stejně dlouhým ramenem, což umisťuje končetiny pod tělo. Loketní klouby jsou pevné.                                                                                            Zadní končetiny: bedra a končetiny jsou silné a svalnaté, dobře utvářená stehna a lýtka, dobře zaúhlené kolenní klouby. Hlezna jsou rovná. Při pohledu zezadu nevytáčejí se ani dovnitř ani ven. Zásadně nežádoucí je kravský postoj.

Srst:

hladká nebo mírně zvlněná s dobrou podsadou, nepropustná pro vodu

hladká nebo mírně zvlněná s dobrou podsadou, nepropustnou pro vodu

Velikost:

kohoutková výška psů je 56 – 61 cm, fen 51 – 56 cm

Vady:

jakékoliv odchylky od výše uvedených bodů musí být považovány za vady a jejich závažnost musí být vztahována podle stupně projevu vzhledem ke standardu

Poznámka:

Psi musí mít dvě zřetelná normální varlata, zcela sestouplá v šourku.